Barn och Ungdom

Världen ljuder

Världen ljuder är en variationsrik föreställning där muntliga berättelser om musikens förtrollande kraft flätas samman med vacker och svängig musik. Av och med folkmusikduon Daniel & Emma Reid samt scenberättaren Mikael Öberg. Publiken får vara del av en rytmorkester och frivilliga får spela en aktiv roll i berättelsen samt locka fram oljud från musikerna.

Mikael Öberg är scenberättare, regissör, musiker och författare. Hans berättarstil är full av energi, fysiska uttryck och rytm. Mikael är internationellt verksam och samarbetar ofta med musiker och andra konstnärer. Daniel & Emma Reid är en hyllad folkmusikduo med stor variation på både repertoar och instrumentation. Deras signum är att alltid uttrycka musikens känslor fullt ut oavsett om det är lycka, ilska eller innerlighet. De turnerar flitigt och har samarbetat med bl a symfoniorkestrar, teaterensembler och nycirkus.

Medverkande
Daniel Reid, baryton- och sopransaxofon, dragspel, röst och diverse slagverk, Emma Reid, fiol, altfiol, hardangerfela, röst och diverse slagverk och Mikael Öberg, berättare och diverse slagverk.