Norrbotten Big Band

Poesis – svit för kör och jazzorkester

I november 2017 ger vi konserter tillsammans med Erik Westbergs Vokalensemble under ledning av Örjan Fahlström. Då står sviten och beställningsverket Poesis (beställt tillsammans med Bohuslän Big Band) i fokus. Ett verk skrivet av Örjan Fahlström själv. Musiken har sitt ursprung i poesi från norra Skandinavien och uruppförs i samband med turnéstart.

 Örjan berättar:
- Poesis kommer att bli en musikalisk svit för Erik Westbergs Vokalensemble och Norrbotten Big Band. Inspirationen kommer från poesi med ursprung i norra delen av Skandinavien. Levande musikalisk poesi från en levande del av världen! Jag är så väldigt stolt över detta uppdrag och hoppas att få se dig längs turnén i november.

Örjan Fahlström föddes 1953 och växte upp i Umeå där han började spela trummor redan vid 8 års ålder. Han startade sitt första storband redan vid 16-års ålder, sökte in sig 1971 till Framnäs Folkhögskola i Piteå för klassisk slagverksutbildning. Där han också startade ytterligare ett storband. 1976 inledde han sina studier i klassisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I början av 1980 startade Örjan sitt ”Fahlström International Big Band ”eller ”FIBB” och i slutet av 80-talet blev Örjan konstnärlig ledare för Norrbotten Big Band.

Numera kombinerar han jobbet som professor i jazzkomposition och prefekt på Kungliga Musikhögskolan med orkesterledning, dirigering, komposition och arrangör för såväl svenska som europeiska orkestrar och artister.

Erik Westbergs Vokalensemble
Kören bildades 1993 och består av 16–20 sångare som kommer från norra Sverige och Finland och är verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 40-tal verk av bland andra B Tommy Andersson, Gunnar Eriksson, Mats Larsson Gothe, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt. Över tjugo turnéer till Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har genomförts. Vokalensemblen var engagerad i projektet ”Körsång för fred och rättvisa” med turné i Tonga och Samoa vid millennieskiftet. Detta sågs av den största tv-publiken någonsin. 1996 gavs ensemblens första CD Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. Sedan dess har ytterligare elva skivor hunnit släppas och flera följer.

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungl. Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar-och dirigentutbildningen. Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

MUSIK I NORR – ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen som initierades under Kulturhuvudstad 2014. Projektets syfte är att öka samverkan mellan länsmusikinstitutionerna i Norrlandslänen. I projektet ingår utbyte med orkestrar och konserterna genomförs med stöd av Statens Kulturråd.