Musiker

Musikerna i Norrbotten NEO

Sara Hammarström, flöjter

Daniel Saur, slagverk

Slagverkare Daniel Saur

Robert Ek, klarinetter

Klarinettist Robert Ek

Mårten Landström, piano

Pianist Mårten Landström

Elemér Lavotha, cello

Cellist Elemér Lavotha

Brusk Zanganeh, violinist

violinist Brusk Zanganeh

Kim Hellgren, viola

Violast Kim Hellgren