– Ambitionen är att utveckla

Min ambition för Norrbottens Kammarorkester är att långsiktigt vitalisera och utveckla orkesterns spel. Genom att år 2018 bjuda hit tre dirigenter samt en spelande ledare, med sina olika musikaliska och personliga egenskaper, är förhoppningen att orkestermedlemmarna ska känna musikalisk utmaning och inspiration. Valet av repertoar fokuserar på själva ensemblen för att ytterligare förvärva klangliga och musikaliska valörer. Tre fantastiska musiker och instrumentalister kommer som solister att inspirera oss musiker och publiken, pianisten Roland Pöntinen, cellisten Andreas Brantelid och violinisten Sara Trobäck.