Nätverk

Program för respektive nätverk, 8 maj, Kulturens hus

Med reservation för små ändringar

YAM-nätverket

09:15 - 09:30 Producentakademin inleder
09:30 - 09:50 Åsa Danell och Johan Englund berättar
09:50 - 10:20 Nya presenterar sig/nya förutsättningar/YAM SESSION 2019
10:20 - 10:30 Bensträckare
10:30 - 10:50 Samtal om JMS utvecklingsarbete
10:50 - 11:00 Information om nästa YAM Sweden, Göteborg
11:00 - 11:15 Barns sång och talangutveckling
11:15 - 11:45 Gruppdiskussioner: Barns sång och talangutveckling
11:45 - 12:00 Redovisning
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:20 Radioprofil och regissör: Kjell Peder Johansson
Öppen repetition med Bo Selinder & Co, workshop med YAM-deltagare och efterföljande samtal
14:20 - 14.30 Avrundning

 

Offentliga producenter
09.00-09:05 Slät kopp kaffe/te
09.05-10.10 Maria Sundling Grundtman som är jurist på Svensk Scenkonst kommer och berättar om:

  • Den senaste informationen kring A-sink
  • Frågeställningar om juridiska riktlinjer kring #Metoo vid anställningar av frilansare

(Denna punkt gör vi tillsammans med nätverket för ekonomer)

10:10-10:30 Förmiddagsfika     
10:30-12:00 Genus i musiklivet, forskning (ej helt klar) (Denna punkt gör vi tillsammans med nätverket för marknad)
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Kulturrådet, info samt möjlighet till frågor och diskussioner
14:00-14:30 Avrundning, sammanfattning, nästa möte etc…
14:30 Eftermiddagsfika
Därefter hemresor


Marknad
09:00-09:15 Slät kopp kaffe/te
09:15-10:10 Digitaliseringen, hur långt har vi kommit?
10:10-10:30 Förmiddagsfika      
10:30-12:00 Genus i musiklivet, forskning (Denna punkt gör vi tillsammans med nätverket för de offentliga producenterna)


Ekonomi
09:00-09:15 Slät kopp kaffe/te
09.15-10.10 Maria Sundling Grundtman som är jurist på Svensk Scenkonst kommer och berättar om:

  • Den senaste informationen kring A-sink
  • Frågeställningar om juridiska riktlinjer kring #Metoo vid anställningar av frilansare

(Denna punkt gör vi tillsammans med nätverket för de offentliga producenterna)

10.00-12.00 Går ekonomerna till egen lokal och pratar vidare kring dessa ämnen och annat som kommer upp
12.00 Avslutar med lunch

Teknik
09:00-09:15 Slät kopp kaffe/te
09.15 Studiebesök Coop Arena i Luleå och visning av deras nya miljonsatsning
Vi gör ett studiebesök på den nya satsningen som Luleå Hockey har gjort. En satsning på 40 miljoner kronor i Coop Norrbotten Arena – en tekniksatsning på en helt ny ljud- och ljusanläggning och även isprojektion, som möjliggör visuella effekter på isen. Bakom investeringen ligger bland annat storsponsorn och miljardären Jakob Porser som är en av två som skapat datorspelet Minecraft. 
12.00 Vi avslutar dagen tillbaka på Kulturens hus med gemensam lunch.


MCK

Egen agenda