Våra mål

MÅL 2014-2017

Målen för Norrbottensmusikens spetsensembler är att få fler uppdrag över hela landet stärka våra ensemblers positioner inom kammarmusiken och den orkestrala jazzmusiken, i Sverige.

Vi vill vara en motor för den nya musiken och bidra till att ge den nya musiken större plats i Sverige. Vi vill också öka möjligheterna att nå ut internationellt.

Vi ska prioritera ensemblernas konstnärliga utveckling. Det innebär bland annat att vi ska samarbeta med olika composer in residence.

Norrbotten NEO är Ensemble in Residence på Konserthuset i Stockholm, sedan år 2013.

Piteå Kammaropera är Sveriges nordligaste operakompani och har i uppdrag att framföra och beställa nya operaverk. Med avstamp i Kulturhuvudstad 2014 har länsmusikinstitutionerna i Norrlandslänen startat projektet Musik i Norr med syfte att öka samarbetet mellan institutionerna. För kommandeperiod omfattas Norrbottensmusiken av förutsättningarna för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet som anges i kulturplanen.

Särskilt för 2017 Genomföra Poesis Lapponia och Barn och ungaprojektet Emil och Pippi i samverkan med övriga norrlandslänen.

  • I syfte att stärka samarbetet i Musik i Norr kommer en kartläggning av de fyra musikinstitutionernas verksamheter att genomföras.
  • Undersöka möjligheten att stärka länets frilansmusiker på folk- och världsmusikområdet.
  • Undersöka möjligheten att genom Musik i Norr ansöka om medel för en förstudie gällande arrangörsutveckling med fokus på att uppnå en rik kulturverksamhet i små kommuner.