Norrbottensmusiken

New Directions 2019

Två mycket spännande konserter med ny musik står i fokus, en presenterar tonsättare från Europa och ett uruppförande av ett verk inspirerat av en fjäril. Den andra bjuder på fantastisk sång. Båda direktsänds i Sveriges Radio. Välkommen till New Directions 2019!

NEW EUROPE 4 februari kl 19, stora salen Acusticum

60 min utan paus
Den här konserten presenteras av nätverket Rostrum+*; ett samarbetsprojekt medfinansierat av Europeiska unionens kreativa program och samordnat av International Music Council.
This concert is presented in the framework of Rostrum+: a cooperation project co-funded by the Creative Programme of the European Union and coordinated by the International Music Council.


Norrbotten NEO 
Dirigent: Aaron Holloway-Nahum

Program:
Clara Ianotta
, D'aprés (2012)
José M. Sánchez-Verdú Quasid 3  (2001)
Sebastin Hilli Butterfly Curve uruppförande/premiere
Édith Canat de Chizy Pluie, vapeur, Vitesse 

Ensemble Norrbotten NEO har ständigt sin lyssnarradar riktad mot omvärlden och undersöker vad som rör sig inom den nya musiken. Under rubriken New Europe presenterar de en rad av kontinentens just nu intressantaste tonsättare och verk. Bland dem finns den uppmärksammade finske tonsättaren Sebastian Hilli som genom International Rostrum of Composers fått uppdraget att skriva ett nytt stycke – Butterfly curve – för Norrbotten NEO.

 ”Namnet ’Butterfly curve’ fascinerade mig eftersom det kombinerar något väldigt matematiskt och rationellt, kurva, med något sensuellt och poetiskt, fjäril. Tanken att kombinera dessa två motpoler; något sårbart, lätt, varmt, poetiskt, sinnligt och fritt med något hårt, kallt, matematiskt, rationellt och strikt, är något jag utforskar i den här kompositionen, säger Sebastian Hilli, som i höst tilldelades Gaudeamus Award 2018, men redan hans första komposition för orkester vann Toru Takemitsu Composition Award 2015.

Italienska tonsättaren Clara Ianottas D'après är den sista delen i en triptyk av stycken komponerade 2011–12, alla inspirerade av klockklangen från katedralen i Freiburg, där rytmisk repetition och komplexa klanger leder lyssnaren in mot sig själv. Upprepning, menar Clara Ianotta, ändrar inget annat än den individuella upplevelsen.

Spanske José María Sánchez-Verdú har istället influerats av arkitektur. Med små medel vidgar han musikens rumslighet och iscensätter ”ljudliga aktioner med en ljuvligt fri och dynamisk tajmning”, som DN skrev i en recension av hans Quasid 3.Franska Édith Canat de Chizy studerade arkeologi, konst och psykologi vid Sorbonne innan hon började vid Konservatoriet i Paris. Hennes verklista är omfattande med solokonserter för olika instrument, vokalmusik och kammarmusik, en del även med elektronik. Hon är mycket intresserad av relationen mellan bilder och musik och hennes Pluie, vapeur, vitesse är inspirerad av en målning av William Turner, Rain, steam and speed – the great western railway – som Canat de Chizy såg på en utställning på Musée d’Orsay i Paris.


Dirigerar gör Aaron Holloway-Nahum, en av den nya musikens frontgestalter och ledare för engelska Riot Ensemble.

__________________________________________________________________________________________________

Voices from the North 4 feb kl 20, stora salen Acusticum

Erik Westbergs Vokalensemble

Dirigent Erik Westberg

Frode Fjellheim, jojk, synth

Markus Wargh, orgel

Daniel Saur, percussion


PROGRAM

Brett Dean (f. 1961) – Was it a voice (2014)

Catharina Backman (f. 1961) – Kinderlied VI Monókeros (2019) (uruppförande)

Frode Fjellheim (f. 1959) – A Sister from the North (2007), Njoktje (samt uruppförande)

Sergej Prokofjev (1891-1953) bearb. Jean Guillou – Toccata Op. 11           

Bjørn Andor Drage (f. 1959) – Ainél (2006)

Veljo Tormis (1930-2017) – Raua Needmine (1972/1991)

I denna konsert får vi vara med om röstens olika uttrycksmöjligheter. Konserten inleds med Brett Deans filmiskt vackra Was it a Voice där kompositören frammanar ödmjukhet inför livets fysiska begränsning på jorden. Den samiska artisten Frode Fjellheim, känd för  Opening Vuelie till succéfilmen Frost, medverkar som komponist och jojksolist. Med i bagaget har han ett nyskrivet verk som vi blir först att får avnjuta. Bjørn Andor Drage har också lånat uttryck från jojken i sitt verk Ainél. Catharina BackmanKinderlied VI, Monokéros (Enhörning) är ett suggestivt verk där det körens rytmiska celler blandas med orgelns virtuoseri. Detta är det andra verket som uruppförs vid konserten. Som avslutning får vi uppleva ett av körlitteraturen mest expressiva verk, den 11 minuter långa Raua needmine (Järnet förbannelse) för kör, solister och schamantrumma. Det är det onda järnet och järnets onda användning som förbannas.


*Mer om Rostrum och IMC/About Rostrum and IMC:

This concert is presented in the framework of Rostrum+: a cooperation project co-funded by the Creative Programme of the European Union and coordinated by the International Music Council that aims to rethink the ways in which contemporary music connects with audiences through radio network by exploring new strategies to develop audiences, promote new music, enhance the skills of radio professionals and inspire cooperation between musicians, higher music education institutions and broadcasting companies.

Every year, the selected composer in the Under-30 category at the International Rostrum of Composers, wins a composer-in-residency program with the NEO Ensemble. In cooperation with the Swedish Radio, the composer is invited to Pitea for an introductory meeting with the ensemble, one of the finest and most distinctive voice on the Swedish music scene today, in order to explore their musical possibilities, talk with the musicians and get inspired by them. Once back, he/she will then have almost a year to write a piece for and return in Sweden for the last week of rehearsal and the live premiere.

www.rostrumplus.net