Norrbottens läns landsting

Våld i nära relation

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Har du eller någon som står dig nära blivit utsatt för våld i nära relation? Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner?

Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner skrämt, hotat eller använt våld mot dig?

Många vet inte vart de kan vända sig eller vilken hjälp de kan få. Våld i nära relation omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper.

Kontakta din vårdcentral för råd och stöd.

Vid akuta ärenden, ring 1177.
Vid livshotande skada, ring 112.
När din partner slår dig

Lämna sidan? Klicka här.   Kvinnofridslinjen

25 oktober 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering