Corona

INFORMATION TILL ARRANGÖRER

Just nu är det många som hör av sig till oss angående situationen som råder i och med Coronaviruset.

Den elfte mars tog regeringen beslut om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just nu innebär det att alla evenemang över 500 personer stoppas. Vi har många tillresande gäster och frilansare och varje producent har kontakt med dessa för att stämma av om de varit i de särskilt drabbade områdena eller har symtom eller någon nära sig som har haft symtom. Där gäller en karantäntid på 14 dagar innan man är aktuell för att engageras av Norrbottensmusiken. Ni arrangörer avgör om ni vill genomföra konserten eller inte. Force Majeure gäller efter beslut fattade av regeringen. Ledningsgruppen har dagliga avstämningar för att följa utvecklingen.

 – Vi tar det här på största allvar. Vi fortsätter att följa utvecklingen löpande och står beredda att fatta nya beslut vid eventuellt förändrade riktlinjer från myndigheterna, hälsar Anna Jirstrand Sandlund, länsmusikchef.

Vill först säga att vi alla på Norrbottensmusiken just nu jobbar hårt för att hitta konstruktiva lösningar för att musiken ska nå ut till alla som beställt konserter av oss. Vi jobbar med att se över turnéer längre fram i vår för att se om det redan nu går att flytta fram i tid. Vi gör allt för att minimera omfattningen av inställda konserter eftersom vår prio är att musiken ska få klinga!

Vi kommer fortlöpande att ha kontakt med Er arrangörer och har Ni frågor eller är oroliga på något sätt så hör av Er till oss!

Vidare hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang för uppdaterad information.