Vi deltar i ett spännande utbyte med Hamburg Girls Choir

Efter ett fantastiskt avslut och gemensamma konserter med The Real Group i december 2017 inleder vi 2018 med ett utbyte tillsammans med Hamburg Girls Choir som kommer upp till Piteå den 8 mars. Helgen avslutas med konsert i Storstrand Piteå den 10 mars. Under hösten får vi förmånen att resa till Hamburg för fortsätt arbete tillsammans. 

Hamburg Girls Choir grundades 2003 inom National Youth School of Music Hamburg, av Gesa Werhahn och Christoph Pillat. Kören består idag av cirka 200 unga sångare från flera åldersgrupper.

På högsta nivå sjunger konsertkören som har 50 medlemmar, alla tjejer mellan 14 och 24 år, som övar två gånger i veckan. Den varierande repertoaren innehåller både tysk och internationell körmusik och huvudmålet är att odla a cappella-musik.

Kören deltar varje år i kulturutbytesprogram med andra europeiska länder. Förutom regelbundna konserter i Hamburg och dess omgivning har utbytesprogrammen hittills lett koren till nästan alla europeiska stater och även längre bort till exempelvis Kina, Hongkong, Israel, Macao, Malaysia, Oman, Qatar, Singapore, Sydafrika, Swaziland och Förenta Arabiska Emiraten.

Hamburgs tjejkör har varit både finalist och vinnare av den tyska körkonkurrensen (2010 + 2014) och är återigen bland finalisterna för det pris som delas ut i år (2018).

Gesa Werhahn är körens dirigent, född 1975, och har universitetsutbildningsexamen i pianoutövning, och har studerat vid högskolan i Lübeck och Hamburg och Universitetet i Hamburg. Gesa är docent för en ledande barnkör på Hamburg Music College och har stor erfarenhet som pianist och dirigent. Dessutom lär Gesa musik och historia till gymnasieelever på Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg.


Christoph Pillat är körens konstnärlige ledare, född 1977, och har universitetsutbildning vid musikhögskolan i Lübeck och Hamburgs universitet. Christoph har dessutom en magisterexamen i kulturledning från det liberala universitetet i Berlin och producerar musikteater i Berlin och Hamburg. Han undervisar också drama, tyska och musik på gymnasiet Corveystraße i Hamburg.

 Här hittar du mer info om oss i Arctic Light!