Barn och Ungdom

Vilma, Tore och Åskan

Vilma, Tore och Åskan är en interaktiv musikteaterföreställning där barnen själva är med och styr och hjälper till där det behövs.

Ensemblen vill tillsammans med barnens fantasi, musikens magi och berättandets kraft levandegöra två klassiska sagofigurer, två som funnits med i den nordiska folk- och berättartraditionen sedan urminnes tider. Dessa två figurer, Tore och Vilma, är olika. Väldigt olika. Vittror och troll brukar aldrig dela skog, hur ska det gå nu när trollet Tore måste fly från sin skog där han bott hela livet, till Vilmas? Och vad ska Vilma göra med ett stort sovande troll mitt i hennes favoritglänta?

Vi väljer att med omänskliga figurer, improvisera och dramatisera kring mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att söka skydd, alla människor är lika mycket värda, alla människor har rätt till en dräglig vardag. Vi väljer att gestalta detta i vår egen skog, som ju är till för alla. Naturen är vacker, vild och vid, och nyckfull och oberäknelig.

Medverkande:
Jennifer Gustafsson, utbildad vid Musikalakademien i Umeå. Har tidigare medverkat i Passion, Eugene Onegin och Blanche och Marie på NorrlandsOperan samt spelat bland annat Lovis, Alma och Alva på Astrid Lindgrens Värld!

Hedvig Löfquist Lundmark, dansare, skådespelare och sångerska. Utbildad vid Musikalakademien samt Balettakademien. Har bland annat jobbat på Svenska Teatern i Helsingfors, Astrid Lindgrens Värld och Unghästen, Västerbottenteatern.

Thomas Burström, pianist och tidigare elev vid Framnäs folkhögskola och vid Musikhögskolan i Piteå, har även medverkat som dragspelsmusiker i Luffarorkestern vid flertalet föreställningar på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Jakob Jonsson Ollander, skådespelare och sångare från Kiruna, utbildad vid Musikalakademien i Umeå, verksam vid bland andra Astrid Lindgrens Värld, Lule Stassteater, NorrlandsOperan samt som Sjukhusclown i både Norr- och Västerbotten.