Barn och Ungdom

Helgas resa

Får vi presentera en musiksaga med folkliga förtecken?! Fylld av möten mellan dåtid och nutid, människor och väsen, musik och historier. Publiken blir även utövare genom sånger och rörelser. På så vis hjälper de till att föra berättelsen framåt. Berättelsen kretsar kring Helga som reser från sin ö i jakt på nya sånger. På vägen möter hon flera folkliga ting som folkdans, kulning, folklig sång och skogsväsen.


Vokalgruppen Kraja från Umeå består av Frida Johansson, Eva Lestander, Linnea Nilsson och Lisa Lestander. De har efter 10 år som grupp och med tre skivor i bagaget, etablerat sig på den svenska och europeiska folkmusikscenen. De är numera något så ovanligt som unga veteraner inom svensk folkmusik och har även stor erfarenhet av musikpedagogiskt arbete. Genom traditionellt material, egna kompositioner och med sina karakteristiska klanger har de trollbundit lyssnare med sin sång, både när och fjärran.

Medverkande
Linnea Nilsson, Frida Johansson, Lisa Lestander och Eva Lestander.