Barn och Ungdom

Varga – om järnåldern i samarbete med museet

Här tas publiken med på en tidsresa tillbaka till järnåldern. Självklart händer det spännande och dramatiska saker då. Stensmeden Stena och hennes familj får besök av en främling. Det visar sig vara Varga, en vandrande järnsmältare. Stena och hennes familj förstår inte vem Varga är och vad det är hon egentligen pratar om. Vad är järn för något? Kan det vara farligt? Är kanske Varga ute efter något annat? Vill hon lura familjen på något sätt?

På ett fantasifullt sätt får vi reda på de allra senaste arkeologiska upptäckterna om den här tidsåldern i Norrbotten. Konserten skapar nyfikenhet att på ett lustfyllt sätt lära sig mer om just järnåldern och om alla nya fakta och fynd, som framkommit under de senaste åren.

Om de nya fynden i Kalix och Kiruna kommuner som inspirerat till historien om Varga:

Järn i norr är ett 5-årigt forskningsprojekt som Norrbottens museum bedriver tillsammans med Luleå tekniska universitet, där arkeologer från museet arbetar tillsammans med forskare från universitet med att ta fram ny kunskap om när järnet för första gången började användas i norra Sverige.

Under lång tid har många forskare ansett att vi lärde oss att framställa järn här i norr först i samband med att man etablerade gruvor under 1600-talet för ungefär 400 år sedan. Utgrävningarna i Sangis i Kalix kommun och i Vivungi utanför Kiruna förändrar denna bild och visar att man faktiskt hade kunskap att framställa järn redan för över 2 000 år sedan.

Undervisningsmaterial

Inför turnén skickas ett lärarmaterial ut (framtaget av museets pedagoger och arkeologer) till respektive skola.

Medverkande

Museipedagogerna Viktoria Lestander, Varga, Annika Josbrandt, Stena och musikerna Lars Paulin och Björn Sjöö.

Produktionen är ett samarbete mellan Norrbottens museum och Norrbottensmusiken.