Barn och Ungdom

Blue Bird - jazzworkshop och konsert

Äntligen är det dags för en ny spännande utflykt för musikfågeln Blue Bird och dess pedagoger när de flyger ut i länet med sin jazz- och improvisationsworkshop. Utflykten är uppdelad i två separata tillfällen. De två delarna är:

  1. Workshop
  2. Konsert


Workshopen utformas tillsammans med skolornas musikensembler, lokala musiklärare och pedagoger. Under Blue Birds workshop är både elever och lärare med i den skapande processen. Genom enkla härmövningar utvecklas gehöret, med hjälp av rytmiska övningar skapas beatet och genom improvisation får deltagarna redskap att uttrycka sig. Ett stort fokus ligger också på våga-spela-övningar på det egna instrumentet – allt för att bekräfta för deltagarna att DU KAN! Resultatet av allt arbete blir en konsert med allt som vi lärt oss tillsammans!

Kompetensutvecklande workshops för både
skolensembler, musiklärare och pedagoger!

 

Blue Bird längtar efter att få fortsätta att sprida svängig musik och glädje till jazzen. Detta tillsammans med alla fantastiska unga musiker från Norrbotten som förhoppningsvis kommer att ingå i bandet. Vem vet, snart kanske elever från just er skola flyger fram med musikfågeln Blue Bird!

MEDVERKANDE

Tommy Lakso, jazzpedagog och Sigurd Löf, jazzpedagog - tillsammans med instrumentlärare i länet.