Barn och Ungdom

Ann-Gerd och Gullan

Men vilka är det som plötsligt överraskar oss i klassrummet? Jo, det är Ann-Gerd och Gullan som väcker sångglädje och bjuder på kända hits, lugna visor och svängiga låtar med rörelser. Klassen får chansen att testa unisång, kanon och växelsång tillsammans.

Vi imiterar och improviserar rörelser, rytmer och toner och använder våra röster som instrument och testar olika rytmer, klanger och dynamik. Med de två skönsjungande musikerna blir det allsång och musik som knyter an till elevernas vardagliga sammanhang och som ger inblick i svensk och nordisk barnvisetradition.

Alla i klassen och pedagoger – nu sjunger vi oss gladare med Ann-Gerd och Gullan!

MEDVERKANDE

Maria Viklund, sång och träblåsinstrument och Görel Särs, sång och dragspel.