Barn och Ungdom

Rösträtt! Klassiskt med Kristina

Rösträtt – ger den dagliga förskoleverksamheten chans att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera – utifrån barnens egna tonarter och stämband!

Förskolan kommer att få träffa Kristina Sturk, som är våran sångcoach i klassiskt, och gå igenom ett tredelat upplägg bestående utav:

  • Uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna när sångcoachen sjunger för barnen

Här lär vi oss om klassisk musik på ett lekfullt sätt. Erfarna sångledaren Kristina Sturk tar oss först med till Mozarts värld genom operan Trollflöjten där vi möter fågelfångaren Papageno – och hittar fåglar att härma som uppsjungning! Vi lär oss om dynamik (starkt och svagt) och artikulation (korta och långa toner) genom att med rösten härma vattendroppar (staccato) eller måla med svepande penseldrag (legato). Därefter får vi prova att dirigera och komponera och att lära oss det hemliga kodsystemet – noter! Vi improviserar och lär oss förstå hur ett stycke musik sitter ihop.

Rösträtt är ett 3-årigt nationellt samverkansprojekt genom YAM Sweden (Regional Musik i Sveriges verksamhet för barn och unga) som tilldelats pengar från Kulturrådet för att arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan.