– Att bli medlem i Norrbottens Ungdomssymfoniker skulle betyda ...

Juan Bosco söker just nu två, för honom viktiga, medlemskap. Det ena gäller ett uppehållstillstånd i Sverige och det andra ett medlemskap i vår ungdomssymfoniorkester NUS.