Norrbotten Big Band

Poesis – svit för kör och jazzorkester

- Det handlar om mänskliga relationer ... 

I november 2017 ger vi konserter tillsammans med Erik Westbergs Vokalensemble under ledning av Örjan Fahlström. Då står sviten och beställningsverket Poesis (beställt tillsammans med Bohuslän Big Band) i fokus. Ett verk skrivet av Örjan Fahlström själv. Musiken har sitt ursprung i poesi från norra Skandinavien och uruppförs i samband med turnéstart.

 Örjan berättar:
- Poesis kommer att bli en musikalisk svit för Erik Westbergs Vokalensemble och Norrbotten Big Band. Det handlar om människor, mänskliga relationer och reflektioner. Konserten presenterar också en kortare svit ur Hammarskjölds Vägmärken. En perfekt stund för eftertanke och reflektion, en stund att andas ifred och vara i musiken. Under mina samtal med några av textförfattarna har jag blivit väldigt rörd och tagen. De texterna har berättat om saknad, vissheten om att behöva lämna någon ... Det har varit gripande att arbeta med dem i mitt verk Poesis.

- Inspirationen till Poesis kommer från poesi med ursprung i norra delen av Skandinavien av författare som Harald Gaski, Lars Nordström
Mona Mörtlund, Rawdna Carita Eira och Carsten Palmaer. Levande musikalisk poesi från en levande del av världen! Jag är så väldigt stolt över detta uppdrag och hoppas att få se dig längs turnén i november.

- Den här dikten var alldeles nödvändig för mig att skriva

Mona Mörtlund är en av de som får sina texter sjungna i Örjan Fahlströms nya verk Poesis. Hennes "Allt är förändrat" ingår i diktsamlingen Morgonnatt och framförs nu av Erik Westbergs Vokalensemble.

- Jag skrev den, och flera andra, under en tid när det var mycket förändringar i min familj. Mina föräldrar hade gått bort. Det var verkligen en tid av förändring. Jag var tvungen att skriva. Jag jobbade med en ny pjäs men lade den åt sidan. Dikterna var alldeles nödvändiga för mig att skriva.

- Allt är förändrat är sista dikten i diktsamlingen Morgonnatt – den skildrar precis vad jag kände, det är mina personliga erfarenheter. Man får acceptera att allt faktiskt är förändrat att det aldrig blir som förr. Men det kan bli något annat. Något bra! Allt är förändrat slutar ju så att det kan finnas ljus ändå …

- Jag ser otroligt mycket fram emot att höra Örjans tonsättning och framförandet. Jag kommer på Luleåkonserten.

 

Om Örjan Fahlström:

Örjan Fahlström föddes 1953 och växte upp i Umeå där han började spela trummor redan vid 8 års ålder. Han startade sitt första storband redan vid 16-års ålder, sökte in sig 1971 till Framnäs Folkhögskola i Piteå för klassisk slagverksutbildning. Där han också startade ytterligare ett storband. 1976 inledde han sina studier i klassisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I början av 1980 startade Örjan sitt ”Fahlström International Big Band ”eller ”FIBB” och i slutet av 80-talet blev Örjan konstnärlig ledare för Norrbotten Big Band.

Numera kombinerar han jobbet som professor i jazzkomposition och prefekt på Kungliga Musikhögskolan med orkesterledning, dirigering, komposition och arrangör för såväl svenska som europeiska orkestrar och artister.

Erik Westbergs Vokalensemble
Kören bildades 1993 och består av 16–20 sångare som kommer från norra Sverige och Finland och är verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 40-tal verk av bland andra B Tommy Andersson, Gunnar Eriksson, Mats Larsson Gothe, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt. Över tjugo turnéer till Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har genomförts. Vokalensemblen var engagerad i projektet ”Körsång för fred och rättvisa” med turné i Tonga och Samoa vid millennieskiftet. Detta sågs av den största tv-publiken någonsin. 1996 gavs ensemblens första CD Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. Sedan dess har ytterligare elva skivor hunnit släppas och flera följer.

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungl. Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar-och dirigentutbildningen. Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

MUSIK I NORR – ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen som initierades under Kulturhuvudstad 2014. Projektets syfte är att öka samverkan mellan länsmusikinstitutionerna i Norrlandslänen. I projektet ingår utbyte med orkestrar och konserterna genomförs med stöd av Statens Kulturråd.