Välkommen Erik Enström, vår nya musik- och orkesterchef!

Det blir Erik Enström som efterträder Tomas Isacsson, som avdelningschef på vår enhet i Piteå. Tomas Isaksson går till ny tjänst på Norrbottensteatern som kapellmästare/musiker.

– Vi välkomnar varmt Erik Enström som ny avdelningschef för Norrbottensmusiken i Piteå. Hans bakgrund som tonsättare har gett honom ett starkt nätverk inom nutida musikområdet och det blir en stor tillgång för Norrbotten NEO. Men också hans bredd som projektledare bl.a. för olika projekt inom Umeå Kulturhuvudstad 2014 kommer att vara en tillgång för Norrbottensmusikens övriga ensembler i Piteå och samarbetet och samverkan med de många olika aktörer som avdelningen har, säger Kristina Nilsson, kulturchef på Region Norrbotten.

Erik Enström har varit producent och projektledare vid Norrlandsoperan, Kulturförvaltningen i Luleå och vik. utbildningsledare vid Gotlands Tonsättarskola. Han är utbildad tonsättare vid Musikhögskolorna i Piteå och Malmö samt har studier vid Musikhochschule Köln.

Han börjar redan den 10 april!