Ny masterkurs i ensemblespel för ny musik

Luleå Tekniska Universitet startar nu en ny och för oss mycket spännande utbildning - en ettårig masterkurs i ensemblespel för ny musik!
- Vi ser det också som en naturlig del att vår ensemble Norrbotten NEO kan finnas med som en resurs i det arbetet, säger Erik Enström, enhetschef för Norrbottensmusiken i Piteå. 

Med start den 1 december (sista ansökningsdag 15 jan 2019) kan man söka till nya utbildningen Norrbotten NEO Contemporary Music Acadaemy vid LTU i Luleå som är en ettårig masterkurs (60 poäng) i ensemblespel för ny musik. Som handledare kommer man att hitta musikerna i Norrbottensmusikens egen ensemble Norrbotten NEO som kommer att ha dels enskilda lektioner men även vara med i ensemblesammanhang. 

Erik Enström, enhetschef för Norrbottensmusiken i Piteå berättar:
- Akademin kommer att repetera på musikhögskolan och även konsertera först och främst på Musikhögskolan. Ett par produktioner per år kommer Akademin samarbeta med Norrbotten NEO och då främst i samarbetet med kompositionsstudenterna och eventuellt vid Festspelen i Piteå.

- Akademin ser vi som en möjlighet för musiker att fördjupa sitt intresse för kammarmusiken och för den nya musiken och vi ser det också som en naturlig del att vår ensemble Norrbotten NEO kan finnas med som en resurs i det arbetet. För svenskt och internationellt musikliv fyller den nya kammarmusiken en viktig funktion som bärare och utforskare av de nya idéerna så det känns väldigt värdefullt att få vara med och utveckla framtidens musiker, säger Erik Enström avslutningsvis.Petter Sundkvist
, dirigent och ledamot i Kungliga Musikaliska akademien, är kursansvarig och examinator och kommer även dirigera.

- Sedan Norrbotten NEO bildades 2007 har vi haft ett nära samarbete, speciellt med kompositions- och dirigeringsstudenter. Vi kände från båda håll att det var dags för ett nytt offensivt steg. Musikhögskolan i Piteå har sedan tre år en mycket framgångsrik Orkesterakademi som drivs i samarbetet med Kungliga Filharmonikerna och på plats i Stockholms konserthus. Norrbotten NEO Contemporary Music Academy bygger på erfarenheterna från Orkesterakademien.

På vilket sätt är denna nya utbildning viktig?
- Högre musikutbildning har sitt huvudfokus på den traditionella repertoaren. Att bemästra de klassiska konserterna kräver ett långt och dedikerat arbete. I nykomponerad musik möter du ofta alternativa spelarter, mikrotonalitet och de utmaningar som följer med detta. Vi ser också utbildningen som en viktig möjlighet att stärka dialogen och samarbetet mellan musiker och tonsättare.

Här ansöker du till utbildningen!

Möt musikerna i Norrbotten NEO!