Om oss

Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Nutida musik är ett vitt begrepp, som inbegriper tonsättningar som skrivits försnart 100 år sedan, men också det helt nyskrivna. Därför är det viktigt att en ensemble av det här slaget har den mest effektiva besättningen, och som också kan kompletteras med andra instrumentalister utifrån den musik som ska framföras.

Norrbotten NEO består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt.

Sedan starten 2007 har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk samt utvecklats till en nationell angelägenhet och en plattform som föder massor av musikaliska idéer. För detta arbete belönades ensemblen 2012 med Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris och ensemblens goda renommé har också medfört konserter och turnéer hos flera av länsmusikorganisationer och konserthus. 2013 fick Norrbotten NEO framföra ett kammarmusikaliskt porträtt av finska tonsättaren och Polarprisvinnaren Kaija Saariaho i samband med  Polarprisceremonin i Stockholms Konserthus. Sedan samma år är Norrbotten NEO även Ensemble in Residence på Stockholms Konserthus.

Som den skapande ensemble de är gör Norrbotten NEO även turnéer till Norrbottens bygdegårdar, konserter för barn och pedagogiska projekt – ständigt på jakt efter nya sätt att vidga vår uppfattning om musik.