Norrbotten NEO

Norrbotten NEO gästar årets ljudOljud-festival i Stockholm!

Förutom Norrbotten NEO gästar även Bohuslän Big Band, det blir nya toner för harpa, tango-trio, musik för 29 högtalare och, såklart Kungl. Musikhögskolans egna körer och ensembler. Det är bara några av de upplevelser som väntar besökare vid årets ljudOljud-festival.

Em Silén, kompositionsstudent och projektledare:
– Den här festivalen har mängder av uruppföranden och en hög musikalisk nivå rakt igenom – frossa i nya ljud, sköna ljud, omöjliga oljud! Höga, högmodiga ljud och låga, analoga oljud…

Bakom ljudOljud står studenterna vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm, som medverkar i egenskap av tonsättare och dirigenter, förutom att också driva allt arbete kring festivalen.

Alla konserter har fritt inträde och innebär en chans, inte bara att uppleva och upptäcka ny och tidlös musik utan också att komma i direkt kontakt med såväl levande upphovspersoner som interpreter.

En möjlighet att fråga, ifrågasätta och lära. Eller att helt enkelt bara slappna av och lyssna in årets hetaste ljud(oljud)!

Läs mer om festivalen ljudOljud: www.kmh.se/ljudoljud