Norrbotten NEO

Norrbotten NEO och Musikhögskolan i Piteå

Norrbotten NEO spelar stycken skrivna av studenter på Musikhögskolan i Piteå.

Det är studenterna på Musik, konstnärlig kandidat, som får den unika möjligheten att skriva ett stycke som Norrbotten NEO sedan spelar upp. Eftersom projektet sker över hela läsåret ser man hur kvaliteten på styckena höjts under de år samarbetet pågått.