Norrbotten NEO

Vi gästar Klang i Köpenhamn

Klang - Copenhagen Avantgarde Music Festival är Danmarks största och Skandianaviens näst största internationella festival för samtida musik. I år är vi med och framför 6 kompositörer - och uruppför tre helt nya verk - under ledning av dirigent Petter Sundkvist.

Program:
Bent Sörensen: Schattenlinie
Ylva Lund Bergner: Uruppförande
Bergrún Snæbjörnsdóttir: Uruppförande
Lauri Supponen: Fryd
Per Mårtensson: Nemea’s Secret
Bente Leiknes Thorsen: Uruppförande

 

 

 

http://klang.dk/