Norrbotten NEO

Vi gästar Ljudvågor

Ljudvågor är festivalen i maj som låter Visby genomströmmas av ny musik!

Under fyra dagar lockas tonsättare, musiker, media och andra musikintresserade till Visby för runt 50 uruppföranden av de studerande vid Gotlands Tonsättarskola. Festivalen produceras helt av de studerande och deras kompositioner framförs av både professionella musiker och studerande.

Vi är en av de professionella ensemblerna som får äran att arbeta med studenternas verk som sedan framförs vid detta tillfälle vid två separata konserter.