Norrbotten NEO

New Sweden

Dirigent: B Tommy Andersson

Repertoar
Mirjam Tally: The Turn (uruppförande) *
Catharina Backman: Till Hilda (uruppförande) *
Andreas Zhibaj: Turdus Merola (uruppförande) **
Åke Parmerud: Zeit aus Zeit

* Sambeställning med Studio Acusticum
** Beställningsverk av Norrbotten NEO

Ensemblen Norrbotten NEO är ett av de allra bästa exemplen på hur starkt och levande intresset är för nyskriven musik. Sedan starten 2007 är de också starkt drivande i utvecklingen av den samtida musiken och en av de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare.

Under rubriken New Sweden 2018 undersöker ensemblen strömningarna bland de svenska tonsättarna just nu. Något som får ett alldeles särskilt perspektiv 2018 eftersom det sammanfaller med Föreningen Svenska Tonsättares 100-årsjubileum.

De många konserter och beställningar av ny musik som Norrbotten NEO lägger ut på olika tonsättare representerar en oerhört stor uttrycksrikedom och är en ytterst mångskiftande musikalisk genre. Vilket blir tydligt när man får uppleva musiken av de tonsättare som inför New Sweden 2018 fått ta emot beställningar från Norrbotten NEO. Det är bland annat Mirjam Tally, född i Estland med sedan många år verksam i Sverige och albanskfödde Andreas Zhibaj.

– För mig har musiken ett budskap, inte politiskt, det har snarare någonting med människan, jorden, samhället och samtiden att göra. Mitt uppdrag är att hjälpa människor att lyssna och komma i kontakt med någon sorts spirituell dimension, säger Andreas Zhibaj. Hans nya stycke för ensemble och solocello är en fortsättning på den konsert för orkester och viola som uruppfördes av Eriikka Nylund på viola och Radiosymfonikerna under ledning av Ben Gernon. Verket togs ut till Europeiska Radiounionens tävling Rostrum och har spelats i 29 länder på fyra kontinenter.

Ytterligare en tonsättare som fått ta emot en ny beställning är Catharina Backman. Hon har starkt fokus på musikdramatiska verk och arbetar ofta med sceniska uttryck i sin musik. Hon är också medlem i gruppen Katzen Kapell och har bland annat komponerat för Malmöoperan/ Operaverkstan och Kungliga Operan.

Konserten presenterar också ett verk av Åke Parmerud, en tonsättare inom elektronisk musik. Parmeruds musik har rönt stor uppskattning i Europa och han har bland annat prisbelönats vid elektronmusiktävlingar i Bourges, Frankrike.

VERKKOMMENTARER:

Åke Parmerud (1953)
Zeit aus Zeit (2002)
(The Stockhausen variations)

Zeit aus Zeit är ett variationsverk baserat på klassisk komposition för piano, slagverk och liveelektronik av Karl-Heinz Stockhausen.
Verket, som har sitt ursprung i en punkt där ljudet och musikstilen kan beskrivas som ”Stockhausen i full fart”, utvecklas genom en gradvis omvandling där timbral och stilistiskt uttryck närmar sig nuvarande elektroakustiska tendenser samt en personlig musikalisk stil.
Verket skrevs för Cikada Duo (Kenneth Karlsson och Bjørn Rabben) på beställning av Svenska Institutet och uruppfördes under World Music Days 2002 i Göteborg.

– Åke Parmerud


”The Turn” är skriven för Norrbotten NEO. Titeln kommer från Thomas Fitzsimmons dikt med samma namn. Det fria, orytmiska flödet av musikaliska texturer når en vändpunkt, där olika element kommer samman i ett kort ögonblick och sedan faller ihop med enskilda rytmiska mönster.”

The Turn
Blood of autumn stains the trees
crisping leaves
white figures weave
bright silks of silence
binding seed
into a wheel of seasons
rimmed in
gold
Leaf is
luminescent
Bushes burn
but no voice speaks”

(Utdrag ur Thomas Fitzsimmons dikt The Turn)

 

Catharina Backman (1961–)
Till Hilda. (2017)

”Tonmaterialet utgår från blåsljuden i några glasflaskor jag hittade längst ner i ett av slagverkaren Daniel Saurs instrumentskåp, men själva flaskorna fick sen aldrig plats i stycket.
Musiken är tillägnad min morfars mor, tornedaling från Armasjärvi som flyttade från Älvsbyn till Piteå där hon bodde på Berget, och dog där…ett liv i ultra-rapid.”

– Catharina Backman

Andreas Zhibaj (1980–)
Concerto grosso, Turdus Merula (2017)

”En koltrast börjar sin resa norrut.
Den flyger genom öknen och hav, över skogar, sjöar och städer. Under resans gång börjar hans läte förändras. Samtidigt som han flyger över alla dessa nya miljöer börjar också hans rörelser att förändras. På tillbakavägen bär fågeln med sig ett frö. Fröt växer till det starkaste träd. De kallade det Frihet.

På önskan av Norrbotten NEO skulle detta stycke reflektera över en gammal form. Concerto grosso var vanligt under barockmusiken. Den spelas av två instrumentgrupper, soli och tutti. I en Concerto grosso finns det flera solostämmor, i regel två violiner, en cello och continuo men också blåsinstrument eller röst. Den har många satser. Vanligtvis tre eller fyra, men kan också vara fem eller sex. Ordningen på satserna är snabb-långsam-snabb när det är tre satser eller långsam-snabb-långsam-snabb där det är fyra.
I detta verk finns det en solocello medan de andra instrumenten pendlar mellan tutti och solo. Det är tre satser. Varje sats går attacca, utan paus emellan. Det nya här är att satserna går in i varandra. Medan de är autonoma i sig, spelas de samtidigt som den föregående satsen eller satserna fortsätter att växa. Det finns ofta två instrumentgrupper men också tre i vissa moment. Grupperna spelar inte samma sats utan flera olika satser samtidigt. I Concerto grosso, Turdus Merula finns det spår av barockmusik, musik från Bysans och Mellanöstern, folkmusik och rock.”

– Andreas Zhibaj