Norrbotten NEO

Per Mårtensson

Repertoar

Paul Hindemith: Trauermusik
Helmut Lachenmann: Guero
Per Mårtensson: Nemea's secret
Per Mårtensson: Quartet
Kim Hedås: Rounds
Per Mårtensson: DiptychonPer Mårtensson
är en av Sveriges mest profilstarka tonsättare. Han har varit Composer in Residence vid Musikradion P2 och gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA. Han undervisar i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Gotlands Tonsättarskola, där han även är konstnärlig ledare. Hans samarbeten med Norrbotten NEO har genom åren varit många.

– Det har gett mig en gedigen kunskap om ensemblen, musikernas kompetens och mångsidighet. Mina och flera av musikernas vägar korsades redan under studietiden, så vi har en lång historia ihop, säger Per Mårtensson.

Hans Nemea's secret komponerad för Norrbotten NEO bygger på en berättelse ur den grekiska mytologin om det nemeiska lejonet som härjade utanför staden Nemea. Han använder här till och med ett truminstrument som kallas ”ett lejons vrål” (lion’s roar).

– Ja, för det har något gåtfullt och mystiskt över sig – i alla fall för mig, säger Per Mårtensson.

Med språket som inspiration rör han sig i Diptychon, även det ett beställningsverk av Norrbotten NEO, runt raffinerade melodifragment där ensemblens olika instrument skapar transparenta, sökande klangslöjor.

Vid konserten inramas Per Mårtenssons stycken av två frontfigurer inom vår tids musik: Helmut Lachenmann och Paul Hindemith. Lachenmann utgår i sin musikaliska estetik från instrumentets egenskaper som konkret ljud, något han själv kallar ”musique concrète instrumental”.

För många svenska tonsättare under 1940- och 50-talen var Hindemith en viktig förebild. Här får vi höra hans Trauermusik som skrevs rekordsnabbt den 21 januari 1936 som en hyllning till Kung Georg V av Storbritannien, som hade avlidit dagen före.