Norrbotten NEO

Lunchkonsert med studenternas egna verk!

Premiär för Piteåstudenters verk!

Fredagen den 18 januari spelar vi  nya stycken skrivna av studenter från Musikhögskolan i Piteå. Dirigentstudenterna deltar!

Det är studenterna vid Musikhögskolan i Piteå som i sin utbildning fått i upp drag att skriva ny musik för oss i Norrbotten NEO.  Varje år genomför vi tillsammans en konsert där vi framför dessa nyskrivna verk under en lunchkonsert i Piteå. För oss i ensemblen är det spännande att uppleva eftersom projektet sker över hela läsåret och vi på nära håll kan följa kompositionerna och se hur kvaliteten på styckena höjs allt eftersom året fortskrider.  

Att vi ger premiärerna av studenternas musik blir extra fint då vi även kan involvera dirigentstudenterna att leda oss!