Norrbotten NEO

New Europe

Dirigent: Aaron Holloway-Nahum

Program

Clara Iannotta: D'après
José María Sánchez-Verdú: Quasid 3
Sebastian Hilli: Butterfly Curve (uruppförande/premiere)
Édith Canat de Chizy: Pluie, vapeur, Vitesse 

Ensemble Norrbotten NEO har ständigt sin lyssnarradar riktad mot omvärlden och undersöker vad som rör sig inom den nya musiken. Under rubriken New Europe presenterar de en rad av kontinentens just nu intressantaste tonsättare och verk. Bland dem finns den uppmärksammade finske tonsättaren Sebastian Hilli som genom International Rostrum of Composers fått uppdraget att skriva ett nytt stycke – Butterfly curve – för Norrbotten NEO.

– Namnet "Butterfly curve" fascinerade mig eftersom det kombinerar något väldigt matematiskt och rationellt, kurva, med något sensuellt och poetiskt, fjäril. Tanken att kombinera dessa två motpoler; något sårbart, lätt, varmt, poetiskt, sinnligt och fritt med något hårt, kallt, matematiskt, rationellt och strikt, är något jag utforskar i den här kompositionen, säger Sebastian Hilli, som i höstas tilldelades Gaudeamus Award 2018, men redan hans första komposition för orkester vann Toru Takemitsu Composition Award 2015.

Italienska tonsättaren Clara Iannottas D'après är den sista delen i en triptyk av stycken komponerade 2011–12, alla inspirerade av klockklangen från katedralen i Freiburg, där rytmisk repetition och komplexa klanger leder lyssnaren in mot sig själv. Upprepning, menar Clara Iannotta, ändrar inget annat än den individuella upplevelsen.

Spanske José María Sánchez-Verdú har istället influerats av arkitektur. Med små medel vidgar han musikens rumslighet och iscensätter ”ljudliga aktioner med en ljuvligt fri och dynamisk tajmning”, som dagstidningen Dagens Nyheter skrev i en recension av hans Quasid 3.

Franska Édith Canat de Chizy studerade arkeologi, konst och psykologi vid Sorbonne innan hon började vid Konservatoriet i Paris. Hennes verklista är omfattande med solokonserter för olika instrument, vokalmusik och kammarmusik, en del även med elektronik. Hon är mycket intresserad av relationen mellan bilder och musik och hennes Pluie, vapeur, vitesse är inspirerad av en målning av William Turner, Rain, steam and speed – the great western railway – som Canat de Chizy såg på en utställning på Musée d’Orsay i Paris.

Dirigerar gör Aaron Holloway-Nahum, en av den nya musikens frontgestalter och ledare för engelska Riot Ensemble.