Norrbotten NEO

Festival med unga nordiska tonsättare

Mellan den 26 - 31 augusti går den 73:e upplagad av UNM-festivalen av stapeln, med ny musik och ljud- och performancekonst av unga tonsättare från Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige. Under festivalen uppför vi sju av sammanlagt 35 verk under två konserter på Studio Acusticum i Piteå.

Svenska Stiftelsen Ung Nordisk Musik är en del av en nordisk paraplyorganisation där varje land har var sin styrelse. Årligen arrangeras den roterande UNM-festivalen i ett av de fem nordiska länderna, med nya verk av kompositörer, ljud- och performancekonstnärer upp till och med 30 år fyllda, från hela Norden.

Med temat “Locations” adresserar årets festival den geografiska och likväl fysiska platsen som förutsättning för konstnärliga uttryck och intryck. Under sex dagar presenteras 37 unga nordiska konstnärer 35 verk på platser i och runt om Piteå, med en satellitdag i Umeå, i ett spektra av olika konstnärliga uttryck, medium och format. Sju av dessa har vi äran att uppföra, i två konserter på Studio Acusticum i Piteå.

 

Tisdagen 27 augusti kl 19.00

Kristofer Svensson Sommarberg (i glömska) - 35 min
Frej Wedlund Plasticity - 12 min
Teemu Mastovaara Mit inniger Empfindung - 24 min

Marcus Ström Slagverk
Mårten Landström Piano
Violin
Stephen Upshaw Viola
Åsa Åkerberg Cello

Konserten inleds med Kristofer Svenssons Sommarberg, i glömska. Verket, som tar utgångspunkt i semesterns sinnestillstånd av sorglöshet, är del av en serie verk avsedda att lyssnas på i en mindre formell och mer brusig miljö än gängse konsertsituation. Stycket framförs (om vädret tillåter) utomhus. Publiken samlas i Acusticums foajé, för att återvända till andra konserthalvan.

Tillbaka i Acusticums konsertsal följer Frej Wedlunds stråkkvartett Plasticity, som kretsar kring tyst anspänning, intimitet och tidsuppfattning. Konserten utmynnar i Teemu Mastovaaras omfattande Mit inniger Empfindung (där tonsättaren själv medverkar på violoncello), ett interdisciplinärt verk som utforskar rock, Schumann, koreansk musik och naturljudbilder, och ställer dessa samman med live-målning influerad av romantiska landskapsmålare och Jason Pollocks droppteknik.

Lördagen 31 augusti kl 18.00

Rögnvaldur Konráð Helgason Andaðu, andaðu - 7 min
Kristján Harðarson Kvintett - 15 min
Matias Vestergård x - 10 min
Maja Linderoth Insula - 10 min

Sara Hammarström Flöjt
Robert Ek Klarinett
Marcus Ström Slagverk
Mårten Landström Piano
Violin
Stephen Upshaw Viola
Åsa Åkerberg Cello

Dirigent: Petter Sundqvist

 

Konserten innefattar bland annat Maja Linderoths Insula för sinfonietta och Rögnvaldur Konráð Helgason kontemplativa och småskaliga Andaðu, andaðu.

 

Frej Wedlund, kompositör och ordförande för UNM Sveriges styrelse, berättar om festivalen.

"Festivalen är central i att skapa band mellan unga nordiska musikskapare, som ofta varar långt ut i det yrkesverksamma livet. Den utgör också en chans att bilda en överblick av det nordiska musiklivet är och vad som sammanhåller eller skiljer ländernas konstmusikscener åt estetiskt, och viktig plats för konstnärligt utbyte länderna emellan. För de olika systerorganisationerna som organiserar festivalen utgör den också en viktig plattform för att skärskåda och påverka det nordiska musiklivet, inte minst genom ett intensivt jämställdhetsarbete. 

Festivalen har genom årtiondena varit en startpunkt för många av de största nu levande nordiska tonsättarna, såsom Kaija Saariaho, Karin Rehnqvist, Anders Hillborg, Esa-Pekka Salonen, Rolf Martinsson med många flera, och är den enda återkommande mötesplatsen för den unga musikskapare inom nutida konstmusik i Norden.

James Blacks mastodontverk This piece will improve your life, som avslutar årets festival, kallades vid tonsättarens debutkonsert av danska dagstidningen Politiken för "härlig och absurd, någonstans mellan Samuel Becket och instrumentalteaterkompositören Mauricio Kagel". Bára Gísladóttir, vars Seven heavens (of different heights and depths) i sin tur framförs vid festivalens öppningskonsert, inledde i fjol konstmusikmeckat Darmstadt Ferienkurse med sitt orkesterverk VAPE."