Norrbotten NEO

New Sweden 2020

Catharina Leyman: A Weave of Threads
Chrichan Larson: Bodies in Motion*

paus

Tomas Hulenvik: Rondo 
Djuro Zivkovic: Ascend to the Citadel of Love*

*beställningsverk av Norrbotten NEO

Norrbotten NEO är en unik ensemble som med känslig radar ständigt utforskar den musikaliska samtiden och strömningarna bland de svenska tonsättarna. Norrbotten NEO är heller inte endast en avlyssnare och passiv återgivare av samtiden. Genom att vara en de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare är NEO själv en viktig del i utvecklingen av den samtida musiken.

Färg och struktur, form och rörelse är viktiga element i Katarina Leymans musik. Ofta väcks hennes musikaliska idéer av naturfenomen, fiskars rörelser i stim, dna-kedjor, vattenmolekyler, moln, vulkanisk verksamhet. Men ibland också av annan musik. Inspirationen till A Weave of Threads fick hon från den vackra, enkla och varmhjärtade skotska vaggvisan ”Can Ye Sew Cushions” där hon lekt med tankar om silvertrådar som dansar i en väv, nattens stillhet och en vaggas gungande rörelser.  Vi hör sparsmakade linjer utformade av motiv och melodiska fragment från vaggvisan.   

Tonsättaren och cellisten Chrichan Larson är en välkänd profil inom den europeiska nutida musiken. Efter solistdiplom vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm studerade han för Paul Boufil i Paris och Mstislav Rostropovich i Basel. Under åren 1983 till 1989 spelade han med Ensemble intercontemporain, en av världens mest uppmärksammade ensembler för nutida musik med säte i Paris. Hans egen musik är sparsmakad och elegant, ofta med impressionistiskt rikt färgade klanger och vackert spröda men intensiva melodier som kastar sig mellan de olika instrumenten. Här får vi höra det i hans Bodies in Motion

Nyfikenhet är en stark drivkraft hos Tomas Hulenvik. Och förutom ren kammarmusik arbetar han gärna med teatermusik, bullermusik eller text/ljud-komposition. Rondo komponerade han 2007 i Haag, Nederländerna, där han också studerade vid Royal Conservatory. Det finns ofta en poetisk aura runt Tomas Hulenviks musik. Om Rondo skriver han: ”Återkommandet av ett tema kan vara tydligt även om något är borttaget, något är tillagt. Något är omstrukturerat, något är identiskt. Något kan vara hörbart även om det inte längre är där, på samma sätt som en grop nästan finns kvar även om man på senaste fyllt igen den. Där någonstans hör man det fortfarande. Det där G-duret. Just det där klingande G-duret.” 

Serbisk-svenske tonsättaren Djuro Zivkovic har de senaste åren uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Hans musik har spelats av orkestrar som New York Philharmonic, Concertgebouw i Amsterdam och Klangforum Wien. Kärnan i musiken ligger i tron och inspirationen från den bysantinska musik han upplevde under uppväxten i Serbien. Som en kommentar till Ascend to the Citadel of Love citerar han den bysantinske teologen och mystikern Nikitas Stithatos som levde i början 1000-talet:

”När du inser att berömmelse, nöje, överflöd och välstånd inget värde har, eftersom det endast betyder död och förfall, förstår du också det världsligas fåfänglighet och riktar i stället blicken mot det gudomliga. Då ska du också klara allt som verkligen existerar och höja dig över smärta och njutning. Omvandlad till ett heligt tabernakel uppgår du i kärlekens citadell."