Norrbotten NEO

Next to Beside Besides

Dirigent: Rei Munakata

Simon Steen Andersen: Study for String Instrument #1
Ylva Lund Bergner Tough Jewel-E
Simon Steen Andersen: Next to Beside Besides #4-7

Paus

Simon Steen Andersen: Study for String Instrument #2
Nicolai Worsaee: Replication#3
Simon Steen Andersen: On And Off And To And Fro

Många känner igen popkonstnären Andy Warhols bilder där ett motiv upprepas om och om igen i olika färgnyanser. Bilder av bilder där originalet inte finns kvar. Den grundtanken går att spåra också hos Simon Steen-Andersen, dansk tonsättare, musiker och installationskonstnär baserad i Berlin. Han arbetar med allt från symfoniska verk till solostycken, ofta presenterade i kombination med installationer eller multimedia. Vid den här konserten med danskt tema speglas hans musik i verk av svenska Ylva Lund Bergner, bosatt och verksam i Köpenhamn och den danske tonsättaren Nicolai Worsaee.

Next To Beside Besides är en serie tolkningar – ”översättningar” – av hans Beside Besides för solocello, som i sin tur är en bearbetning av stycket Besides för tre förstärkta och tre dämpade instrument. Tolkningarna utgår delvis från de gestiska elementen i Besides Besides, en slags koreografisk och visuellt attraktiv fortsättning på den ursprungliga versionen.

I Study for String Instrument upprepas ett enkelt motiv – ett sample – om och om igen och bryts ner i sina enskilda beståndsdelar, en process där själva rörelserna snart börjar leva egna liv. Även Study for String Instrument 2 utgår från en enskild idé, som med en Whammy, en elektronisk effektdel som kopplas till gitarren och kan få en ton att ”böjas” hela två oktaver. Här utmanas de konventionella melodiska mönstren med överraskande infall och starka utbrott.

Simon Steen Andersen använder gärna instrument på ovanliga sätt som lyfter fram deras fysiska eller mekaniska sida, som exempelvis stråkar mot andra objekt än stråkinstrument. Ibland hittar han också är överraskande sätt att använda saker som hör hemma i andra sammanhang, som i On And Off And To And Fro, där han utnyttjar potentialen hos tre megafoner.

Ylva Lund-Bergner har belönats med det prestigefyllda Järnåkerstipendiet och hennes musik framförs regelbundet av framstående både svenska och europeiska ensembler och orkestrar. Hon beskriver själv Tough Jewel-E som uruppfördes av Norrbotten NEO på Klangfestivalen i Köpenhamn 2018: ”Det består av fem satser. Den första är lekfull (gummiband runt instrument). Andra satsen eterisk (piano solo och elektronik). I den tredje kippar man efter andan (glimtar från det som varit och som ska komma). Den fjärde är dynamisk (bil med högtalare). Den femte utstrålar värme (gratulationskort och lekande lampor).

Nicolai Worsaae är liksom Simon Steen Andersen en av Danmarks mest uppmärksammade tonsättare. Hans tonspråk beskrivs som expressivt och okonstlat med starka kontraster. Han bekänner sig till den klassiska musikens berättande dimension, men har under senare år rört sig estetiskt från det lyriska mot allt skarpare uttryck, som vi kan höra i hans Replication 3 som bygger på hans tidigare stycke Brutalized Beauty där en cirkulär loop ställs mot en linjär rörelse.

Allt detta är under ledning av dirigenten Rei Munakata ursprungligen från Yokohama i Japan men numera bosatt och verksam i Sverige. Munakata är utbildad vid bland annat Conneticut College och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. För närvarande är Munakata konstnärlig ledare och chefsdirigent för The Curious Chamber Players och undervisar och leder regelbundet instrument- och kompositionsworkshops samt undervisar i kammarmusik på universitet.