Norrbotten NEO

Citadel of Love

Dirigent: Petter Sundkvist

PROGRAM
Pär Lindgren: Aliti 9' (2006)
Matthew Peterson: Empire builder 4' (2012)
Malin Bång: Split Rudder 9.30' (2011)
Đjuro Živković: Citadel of Love 18' (2020)

Serbisk-svenske tonsättaren Đjuro Živković har de senaste åren uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Hans musik har spelats av orkestrar som New York PhilharmonicConcertgebouw i Amsterdam och Klangforum Wien. Kärnan i musiken ligger i tron och inspirationen från den bysantinska musik han upplevde under uppväxten i Serbien. Som en kommentar till verket Citadel of Love citerar Živković den bysantinske teologen och mystikern Nikitas Stithatos som levde i början 1000-talet:

”När du inser att berömmelse, nöje, överflöd och välstånd inget värde har, eftersom det endast betyder död och förfall, förstår du också det världsligas fåfänglighet och riktar i stället blicken mot det gudomliga. Då ska du också klara allt som verkligen existerar och höja dig över smärta och njutning. Omvandlad till ett heligt tabernakel uppgår du i kärlekens citadell."

Verket Citadel of Love uruppfördes i Konserthuset Stockholm den 9 mars 2020 av Norrbotten NEO under ledning av Petter Sundkvist. Camilla Lundberg skrev i Dagens Nyheter

”Med eterofoniska vokaliser i rätta händer transporteras lyssnaren till ett sagoland, här in i Zivkovics bysantinska klangkatedral. Hans tonspråk, format och färgat av mysticism och rituell liturgi, är ett välkommet tillskott till modern konstmusik i Sverige. Det är yppigt och uttrycksfullt i ett hänryckande möte mellan andlighet och fantasy”.

Järnåkerpriset

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Stipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium om 100 000 kronor och offentliggörs traditionsenligt den 5 januari för att hedra Erik Järnåkers storartade insatser för musiklivet. 2020 års Järnåkerstipendium tilldelas tonsättaren Đjuro Živković för verket Citadel of Love (2019/2020).

Juryns motivering lyder:

"Citadel of Love är ett djupt personligt verk som skapar en unik och intim atmosfär. Pianots berättande röst tillsammans med de andra sex instrumenten, som subtilt adderar vokalröst såväl som slagverksinstrument, för lyssnaren genom ett inre drama av intensitet och fullhet."

Utöver Živkovićs Citadel of Love framförst även Aliti av Pär Lindgren, Matthew Petersons Empire builder och Split Rudder av Malin Bång. Konserten avslutar, den i år helt digitala, festivalen Svensk Musikvår – en festival som bland annat fokusera på det musikaliska nyskapandet.