Norrbotten NEO

New Europe

Dirigent: Fredrik Burstedt

PROGRAM

Helena Tulve: stream 2 (2009)
Raphaèle Biston
: Profil (2018)
Jēkabs Jančevskis
: 3 Paintings by Vincent van Gogh (2021) Uruppförande
Djuro Zivkovic
: Citadel of love (2021)*
   =A= (Invocation)
   =B= (De Profundis)
   =C= (Rejoice, o Michael!)
   =D= (Peace Be Unto All)

* Uruppförande av version för Norrbotten NEO 2021.

Ensemble Norrbotten NEO har ständigt sin lyssnarradar riktad mot omvärlden och undersöker vad som rör sig inom den nya musiken. Under rubriken ”New Europe” presenterar de en rad av kontinentens just nu intressantaste tonsättare och verk. I den här konserten kommer vi få höra verk av bland andra 2020 års Järnåkersprisvinnaren Djuro Zivkovic och Jēkabs Jančevskis, vinnare av kompositörstävlingen International Rostrum of Composers 2019.

Konserten inleds med ett verk av den estländska tonsättaren Helena Tulve, vars musik har spelas runt om i Europa men även i USA. Tulve har vid två tidigare tillfällen prisats vid kompositörstävlingen International Rostrum of Composers. Kärnan i sin musik beskriver Tulve själv som en oändlig förändring, förankrad i enkla elementära impulser, organitet och universell livsenergi. Här får vi höra hennes stream 2 som Helena själv beskriver så här;

”stream - unknown path, slow deviation, quiet fluctuation, unexpected currents, grains in the soft wind, flux and reflux, airwaves, a melody … stream 2 is dedicated to ensemble U:.”

Kvällens andra verk, Profil, är komponerat av den franska tonsättaren Raphaèle Biston. Verket skrevs 2015 men här får vi höra den reviderade versionen från 2018. I den första delen av verket framträder melodiska och rytmiska figurer medan verkets andra del bygger på en upprepningsprincip.

Så här beskriver Raphaèle sitt stycke:
Melodic or rhythmic figures emerge from sound textures formed by multiple oscillating lines. These emerging figures are also developed with a principle of oscillation. Resonances, mixtures of timbres and moving harmonic colors, give to the music a flexible, sinuous, slightly floating character. A second part evokes a mechanical dance. It is contrasting with the previous part by the low register, and the use of mainly noisy sounds. The initial version of this piece, ”Figure et Profil”, was written for flute, clarinet, cymbalum and cello; this version tries to recreate this particular atmosphere by moulding the sound of the piano with an important use of harmonics, pizzicati, play with drumsticks, etc. The piano plays a central role in the work : sometimes it is clearly a soloist, sometimes it melds into the Quartet.

Den lettländska kompositören Jēkabs Jančevskis har under de senaste åren tilldelats ett flertal utmärkelser för sina kompositioner. Så sent som i maj 2019 vann han första pris i kompositionstävlingen International Rostrum of Composers i kategorin ”Kompositörer under 30 år”. En del av priset var att skriva ett helt nytt verk för Norrbotten NEO. Det verket, 3 Paintings by Vincent van Gogh, uruppförs under den här konserten.

Så här beskriver Jančevskis stycket:
"Vincent van Gogh’s work and his bitter, secretive-personality-ridden life story has inspired and enticed me for a long time, furthermore, I have always yearned to write a cycle inspired by paintings – a reflection of one art form in another. After a thorough study of his engrossing paintings, several films and Vincent’s letters, I felt an unquenchable inclination to dedicate a musical painting cycle to this world-famous artist. The three paintings symbolise three different landscapes, created at different stages of his life, in which the nature and trees are utilised for the main imagery. There is no human presence in the paintings, which I believe nods to Vincent’s loneliness, as he showed full confidence only in one most notable figure in his life – his bother Theo. The artist’s paintings are seemingly drenched in sadness and the dark. It is believed that his last words were “The sadness will last forever”. And yet, despite the darkness that has been so prominent in the artist’s life, the tree branches in his art always seem to reach towards the sky. When pondering Vincent’s life, it becomes clear that it has been spent in complete devotion to art, like a bridge between nature and humanity, which  began to recognise the beauty in what Vincent had always attempted to share only after his passing. His desire to create ran out of time during his short life, having produced several hundreds of works over the course of a single decade. It had been a cruel carousel of poverty, mental illness, suffering, hunger and most importantly – unstoppable urge to create. I have always been intrigued by artists that live their lives as if its secular side has no meaning. These people go through life in complete fidelity to art and future. However as time passes, they become immortal, reborn again and again in their work."

Serbisk-svenske tonsättaren Djuro Zivkovic har de senaste åren uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Hans musik har spelats av orkestrar som New York PhilharmonicConcertgebouw i Amsterdam och Klangforum Wien. Kärnan i musiken ligger i tron och inspirationen från den bysantinska musik han upplevde under uppväxten i Serbien. Som en kommentar till verket Citadel of Love citerar Zivkovic den bysantinske teologen och mystikern Nikitas Stithatos som levde i början 1000-talet:

”När du inser att berömmelse, nöje, överflöd och välstånd inget värde har, eftersom det endast betyder död och förfall, förstår du också det världsligas fåfänglighet och riktar i stället blicken mot det gudomliga. Då ska du också klara allt som verkligen existerar och höja dig över smärta och njutning. Omvandlad till ett heligt tabernakel uppgår du i kärlekens citadell."

2020 tilldelades Djuro Zivkovic Järnåkerpriset för verket Citadel of Love med motiveringen:

"Citadel of Love är ett djupt personligt verk som skapar en unik och intim atmosfär. Pianots berättande röst tillsammans med de andra sex instrumenten, som subtilt adderar vokalröst såväl som slagverksinstrument, för lyssnaren genom ett inre drama av intensitet och fullhet."

Fredrik Burstedt

Konserten dirigeras av Fredrik Burstedt. Han inledde sin musikaliska bana som violinist och anses vara en av Skandinaviens ledande konsertmästare och innehar titeln i Helsingborgs symfoniorkester sedan 2001. Han har sedan 1999 även arbetat regelbundet med Mahler Chamber Orchestra som konsertmästare. I början av sin dirigentbana tilldelades Fredrik Kungliga Operans "Sixten Ehrling prize for Young Conductors”, och senare även det prestigefyllda Herbert Blomstedt stipendiet instiftat av Kungliga Musikaliska Akademien. 2017 tilldelades Fredrik en Grammis för sin porträttskiva av kompositören Mats Larsson-Gothe tillsammans med Västerås Sinfonietta och Helsingborgs Symfoniorkester.

Mer om Järnåkerpriset

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Stipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium om 100 000 kronor och offentliggörs traditionsenligt den 5 januari för att hedra Erik Järnåkers storartade insatser för musiklivet.

Mer om Rostrum

Varje år ges den vinnande kompositören, i kategorin ”Kompositörer under 30 år”, i kompositionstävlingen International Rostrum of Composers möjlighet att arbeta med kammarmusikensemblen Norrbotten NEO. I samarbete med Sveriges Radio, bjuds kompositören upp till Piteå för ett inledande möte med musikerna i ensemblen och för att utforska olika musikaliska möjligheterna. Efter visiten har kompositören drygt ett år på sig att komponera ett verk och sedan återvända till Piteå för en veckas repetition och livesänd konsert.

www.rostrumplus.net

---

Den här konserten presenteras av nätverket Rostrum+; ett samarbetsprojekt medfinansierat av Europeiska unionens kreativa program och samordnat av International Music Council.

This concert is presented in the framework of Rostrum+: a cooperation project co-funded by the Creative Programme of the European Union and coordinated by the International Music Council that aims to rethink the ways in which contemporary music connects with audiences through radio network by exploring new strategies to develop audiences, promote new music, enhance the skills of radio professionals and inspire cooperation between musicians, higher music education institutions and broadcasting companies.

Konserten direktsänds av Sveriges Radio P2 till länder inom EBU.