Norrbotten NEO

New Sweden

Dirigent: Petter Sundkvist

PROGRAM
Jenny Hettne: 
Stimme aus der Ferne 10' (2021) (uruppförande)*
Karin Rehnqvist: Musik i natten (Night Chant) 
11' (2021) (uruppförande)* 
Paus
Madeleine Isaksson: Capsuled time 10' (2021) (uruppförande)*
Benjamin Staern: Hilma scenes 15' (2021) (uruppförande)*

*beställningsverk av Norrbotten NEO

Norrbotten NEO är en unik ensemble som med känslig radar ständigt utforskar den musikaliska samtiden och strömningarna bland de svenska tonsättarna. Ensemblen är inte endast en avlyssnare och passiv återgivare av samtiden. Genom att vara en av de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare är Norrbotten NEO en viktig del i utvecklingen av den samtida musiken. Årets New Sweden-projekt framförs digitalt genom att medverka vid Svensk Musikvår och deras digitala festival. 

Jenny Hettne föddes 1977 i Göteborg och är numera bosatt i Stockholm. Hon har studerat komposition för bland andra Henrik Strindberg, Ole Lützow-Holm, Jörg Mainka och Bent Sörensen. Hon har en masterexamen i komposition från Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. Hettnes komponerande fokuserar på ett innovativt klangutforskande, ofta i nära samarbete med musiker, vilket hon gjort när hennes verk Stimme aus der Ferne komponerades där hon jobbat i nära samarbete med musikerna i Norrbotten NEO under hennes tid som Vistelsestipendiat vid Studio Acusticum.

Med musik inom ett brett spektrum har Karin Rehnqvist blivit känd både i Sverige och utomlands, och hon är i dag en av de mest spelade svenska tonsättarna på den internationella scenen. Hennes musik är många gånger prisbelönt. Sedan 2009 är Rehnqvist även professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Så här säger Karin om sitt nya verk Musik i natten:

På natten är våra sinnen känsliga. Ljud upplevs starkare, ljus vassare. Man får vara varsam.

När jag komponerar detta lever vi i en svår tid. Coronaviruset sprider sig och smittar allt fler. Politiskt är läget på många ställen i världen instabilt. Många av oss jobbar hemifrån och träffar få människor i verkliga livet. Ovana vid att röra oss bland folk får vi svårt att sålla intryck om vi handlar eller går på en gata med mycket trafik. Vi måste vara varsamma, både med oss själva och med andra.

Musik i natten handlar om detta, när sinnena är vidöppna. Det ska färga framförandet, spelas med hörseln inställd på natt. Klangen är därför varm och mörk, nyanserna blir aldrig riktigt starka. Man får rikta sina öron mot musiken, möta musiken. Altflöjt och basklarinett inleder med sångbara motiv där dynamik och ornament är viktiga element. Melodierna liksom artikulerar sig fram. Då och då skakar klangen till, när ett stort vibrato växer ur dynamiken.

Ur denna klangligt mörka del öppnar sig så småningom ett fönster. Ur detta tittar en ljus melodi fram. En slags hymn. Den är mild och enkel. Också den spelas i svag nyans, lyssnande.

Så möts ljus och mörker, som så ofta. De är varandras förutsättning.
Erik Blomberg har uttryckt det vackert i en dikt jag tonsatt för kör:

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor,
där intet mörker är.
I ljusa irisringen,
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

(Erik Blomberg)

Madeleine Isaksson är en svensk/fransk tonsättare bosatt i Paris. Hon studerade piano och komposition vid Nordiskt Musikkonservatorium och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter diplom (MFA) i pianoutbildning och komposition - fortsatte hon sina studier utomlands: i Amsterdam för ett års studier med tonsättaren Louis Andriessen och vidare i Paris. Hennes musik är hög-koncentrerad, kännetecknad av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger, välintegrerade processer som hålls ihop av en nästan fysisk rörelse i föränderlig metrik. Utgångsramarna kan beskrivas som rum: intervall-, register- och tidsrum, där materialet bearbetas genom olika tidslager och kontrasterande termer som ljust/mörkt, lätt/tungt. Under den här konsert uruppför Norrbotten NEO hennes verk Capsuled time (2021), som kan betraktas som klangstycke där slagverket har en framträdande roll, stundtals tillsammans med pianot. Verktiteln hänvisar till komponerad musikalisk tid som omsluter olika tidsrörelser och stämningar.

Benjamin Staern har etablerat sig som en av de ledande skandinaviska kompositörerna i den yngre generationen och musiken framförs i Skandinavien, Europa, USA, Kanada, Ryssland och Japan. Han har studerat musikvetenskap vid Lunds universitet och därefter komposition vid Musikhögskolan i Malmö 1998–2005 med professorerna Rolf Martinsson, Hans Gefors, Kent Olofsson och Luca Francesconi. Staern har en djup personlig stil med en produktion som inkluderar orkester, kammarverk, soloverk, elektroakustisk musik och opera. En intressant aspekt av hans verk som kompositör är hans ovanliga förmåga att associera toner och timbres med olika färger och nyanser. Detta är en variant av ett fenomen som kallas synestesi som är grundläggande i hans uppfattning och skapelsen som speglar klangvärlden.