Norrbotten NEO

Air-Spiral-Light

I april varje år arrangerar Stockholms konserthus en Tonsättarweekend för att hylla och placera en tonsättare verksam i Sverige i centrum. 2022 är det Benjamin Staerns tur. Norrbotten NEO bidrar med konserten Air-Spiral–Light, uppkallad efter ett av de verk som kommer att framföras under konserten.

Program

Petter Sundkvist, dirigent
Hannah Holgersson, sopransolist
Jacob Kellermann, gitarrsolist

Benjamin Staern: Tre Hilma-mellanspel
Benjamin Staern: Salomos sång. Sångsolist: Hannah Holgersson, sopran
Benjamin Staern: Scherzo assurdo för klarinett och piano. Magnus Holmander, klarinett och Mårten Landström, piano. 
Benjamin Staern: Air – Spiral – Light, konsert för gitarr, sju instrument och elektronik

Benjamin Staern (f. 1978) är en av de ledande skandinaviska tonsättarna i den yngre generationen och hans musik framförs av orkestrar och ensembler runt om i Europa, USA, Kanada, Ryssland och Asien. Hans musik är djupt personlig och präglas av en stark klangkänsla. Vid det här laget innehåller hans verklista allt från orkester- och kammarmusik till solostycken, elektroakustisk musik och opera.

Färger är något mycket påtagligt för Benjamin Staern; han är nämligen synestet vilket innebär att toner och klanger framträder i mycket specifika färger för honom. Den egenskapen är i högsta grad verksam också i hans komponerande, liksom inte minst i hans verktitlar.

I den här porträttkonserten på Konserthuset i Stockholm bjuder Norrbotten NEO på fyra stycken signerade Staern, under ledning av dirigenten Petter Sundkvist. Medverkar gör också sopranen Hannah Holgersson, klarinettisten Magnus Holmander och gitarristen Jacob Kellerman – den senare aktuell med den Grammisprisade Cd:n Rodrigo, Coll & Harden: Guitar Works, där Norrbotten NEO är en av ensemblerna.

Programmet inleds med tre mellanspel ur den uppmärksammade kammaroperan Hilma – an opera about hidden art som hade premiär på Moderna museet 2019 och som senare också satts upp på Guggenheimmuseet i New York. Librettot är skrivet av Mira Bartov och handlar om konstnären Hilma af Klints liv.

Därefter framförs Salomos sång, där texterna hämtats ur Oscar Levertins diktsamling Kung Salomon och Morolf (1905) som beskriver en människas livscykel. Solist är sopranen Hannah Holgersson som också sjöng vid uruppförandet 2017.

I Staerns lekfulla Scherzo Assurdo från 2019 hör vi den unga klarinettisten Magnus Holmander, bland annat belönad med Kungliga Musikaliska Akademiens Blåsarmusikpris för sin ”blixtrande virtuositet, sceniska närvaro och sitt klangfulla djup”.

Konserten avslutas med stycket Air–Spiral–Light, som beställdes av dirigenten Christian Karlsen, gitarristen Jacob Kellerman och Föreningen Kammarmusik NU och uruppfördes 2016. Stycket har sedan dess framförts av Norrbotten NEO vid några tillfällen.

Som titeln antyder handlar det om luft, rörelser och ljus. Men det är också musik som tar tillvara gitarrens stora uttrycksmöjligheter. I inledningen hörs klangerna från vinglas som tillsammans med gitarren skapar en alldeles särskild känsla av rymd och oändlighet.

Besättning

Laura Michelin, flöjter
Robert Ek, klarinetter
Magnus Holmander, klarinett (medverkar i stycket Scherzo assurdo)
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Phoebe White, violin
Mina Fred, viola
Nikolay Shugaev, cello