Norrbotten NEO

New Sweden -22

Dirigent: Henrik Schaefer
Solist: Alexandra Büchel, sopran

PROGRAM

Joakim Sandgren: Bandes Invisibles för vibrafon & eam (2022) (uruppförande)
Hans Gefors
: Bluebeard (2022) (uruppförande)*
Johan Svensson: morendo (2022) (uruppförande)* 
Zacharias Ehnvall: Tillfälligt krumhorn utslaget i rumtid blommar likt frosten (2022) (uruppförande)*
Britta Byström: Alfabet (2022) (uruppförande)*

* Beställningsverk av Norrbotten NEO (med reservation för ändringar)

Norrbotten NEO utforskar ständigt den musikaliska samtiden. Genom att vara en av de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare är Norrbotten NEO en viktig del i utvecklingen av den samtida musiken. Under rubriken New Sweden undersöker ensemblen strömningarna bland de svenska tonsättarna just nu. I årets upplaga av New Sweden får vi ett konsertprogram som sträcker sig över generationsgränserna. Från nestorn Hans Gefors till den nyutexaminerade Zacharias Ehnvall.

ett konsertprogram som sträcker sig över generationsgränserna

 

Det ramas in av sångfenomenet Alexandra Büchel som här får två nyskrivna verk dedikerade till sig. Ett av Britta Byström och ett av Hans Gefors. Gefors letar i poesin och nämner hur han söker inspiration från sonetten Bluebeard (Blåskägg på svenska) av amerikanska poeten Edna S:t Vincent Millay som var en mästare på formell vers och sonetter. 

– Här möter vi en kvinnlig Blåskägg – det är det speciella med dikten. Hennes kärlekspartner har öppnat en dörr som borde förblivit stängd, säger Gefors.

En modern uttolkare, Inger Christensen, nämns av Britta Byström, men för henne är det Christensens än mer strikta diktverk Alfabet som åsyftas. Byström inspireras av Christensens poetiska användning av både ordens klang och den matematiska form, som hon använder i sin diktsvit. Men såväl i Christensens diktning som i Byströms tonsättning är det uppfinningsrikedomen och lekfullheten som inspirerar, och Byström tillägger:

– Det finns också en utveckling i diktsviten – från ljus till mörker som kommer att avspegla sig i musiken.

Därutöver möter vi Zacharias Ehnvalls och Johan Svenssons musik. Svenssons musik har obönhörligen utforskat en musik som befinner sig i ett hybridland mellan det mänskliga och det maskinella. Teknologin influerar instrumenten och vice versa. För Norrbotten NEO möter vi den akustiska sidan av Svenssons musik, men hybridpräglingen, kan vi nog vara förvissade om, kommer nog att höras och märkas.

Zacharias Ehnvall frågar sig i sitt nya stycke hur ett krumhorn låter. Ehnvall, organist i grunden, associerar allegoriskt men även utifrån orgelstämman med samma namn. Krumhornets särart växer till en intrikat och klanglig dröm, där Ehnvall själv formulerar verket som en poetisk fråga ”Hur bygger man ett krumhorn i det så förgängliga material vi kallar ljud och vad blir konsekvensen när det, likt frostens rosor, sprider sig i vårt kalla medium; rumstiden?”

Besättning

Sara Hammarström, flöjter
Robert Ek, klarinetter
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Ísak Ríkharðsson, violin
Anastasia Shugaev, viola
Nikolay Shugaev, cello