Norrbotten NEO

Rörelsens ljud

Dirigent: Lin Liao
Solist: Philippe Spiesser, slagverk

PROGRAM

Jesper Nordin: Gaussian Blur (2020)
Suzanne Giraud
: Orée (2020)
Suzanne Giraud: D'un vanneur de blé aux vents (2017)
Betsy Jolas: Hommage á Ravel (1987)
Jesper Nordin: Virtualis (uruppförande)* Visuell konstnär: Thomas Antoine Pénanguer

* Beställningsverk av Norrbotten NEO och Lemanic Ensemble Modern (med reservation för ändringar)

Norrbotten NEO och franska Lemanic Ensemble Modern har för denna konsert slagit sig samman i att beställa ett nytt verk av Jesper Nordin med slagverkaren Philippe Spiesser som solist. Spiesser färdas mellan länderna, mellan ensemblerna, men med en vision där både tonsättaren och slagverkaren förenas i något som kan formuleras som: Hur låter rörelsen, hur rör sig ljudet? Såväl Nordin som Spiesser har under en längre tid i sina respektive konstnärskap försökt att med ljud gestalta rörelser, och att ur rörelse finna klang. Ofta genom en sinnrik kombination av klassiska instrument och digitala lösningar. Den franska filosofen Simone Weil skrev “Det är omöjligt att föreställa sig idén om form, utan idén om rörelse”. När Spiesser och Nordin nu för första gången samarbetar så kanske Weils ord fångar något av deras ambition; klang, rörelse och rum kommer att växa fram ur en process där lyhördheten inför skärningspunkterna är central, och förutom de klassiska instrumenten så utökas paletten med rörelsesensorer, visuella inslag och live-elektronik.

Utöver det nyskrivna så framförs även Nordins suggestiva Gaussian Blur, Betsy Jolas Hommage á Ravel och två verk av Suzanne Giraud

Besättning

Ann Elkjär Gustafsson, flöjter
Robert Ek, klarinetter
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Aleksander Orth Kølbel, violin
Mina Fred, viola
Nikolay Shugaev, cello
Jacob Kellerman, gitarr