Norrbotten NEO

Rörelsens ljud

Solist: Philippe Spiesser, slagverk

PROGRAM

Suzanne Giraud: Orée
Suzanne Giraud: D'un vanneur de blé aux vents
Philippe Spiesser/ Jesper Nordin: Rörelsens form, rörelsens ljud (uruppförande)*
Jesper Nordin: Gaussian Blur
Maurice Ravel: Sonata for violin and cello

* Beställningsverk av Norrbotten NEO och Lemanic Ensemble Modern (med reservation för ändringar)

Norrbotten NEO och franska Lemanic Ensemble Modern har för denna konsert slagit sig samman i att beställa ett nytt verk av Jesper Nordin med slagverkaren Philippe Spiesser som solist. Spiesser färdas mellan länderna, mellan ensemblerna, men med en vision där både tonsättaren och slagverkaren förenas i något som kan formuleras som: Hur låter rörelsen, hur rör sig ljudet? Såväl Nordin som Spiesser har under en längre tid i sina respektive konstnärskap försökt att med ljud gestalta rörelser, och att ur rörelse finna klang. Ofta genom en sinnrik kombination av klassiska instrument och digitala lösningar. Den franska filosofen Simone Weil skrev “Det är omöjligt att föreställa sig idén om form, utan idén om rörelse”. När Spiesser och Nordin nu för första gången samarbetar så kanske Weils ord fångar något av deras ambition; klang, rörelse och rum kommer att växa fram ur en process där lyhördheten inför skärningspunkterna är central, och förutom de klassiska instrumenten så utökas paletten med rörelsesensorer, visuella inslag och live-elektronik.

Utöver det nyskrivna så framförs även Nordins suggestiva Gaussian Blur, men även ett flertal franska tonsättare; alltifrån Maurice Ravels färgrika klanger till Suzanne Girauds skira och drömska musik. Musiken kastar sig mellan olika känslolägen, men hålls samman av ett program där den enklaste analysen kanske stavas det musikaliska arvet efter Ravel, men också italienske Giacinto Scelsi – en omtvistad och kontroversiell tonsättare under det sena 1900-talet, vars musik gett bestående avtryck. För Jesper Nordin är det en av "husgudarna" och för Suzanne Giraud, inte bara en musikalisk förebild utan även en nära vän. Scelsis musik självt, är till stora delar otänkbar utan Maurice Ravels musikgärning.