Norrbotten NEO

Musik i natten

Under rubriken Musik i Natten presenterar Norrbotten NEO musik av sex aktuella svenska tonsättare under ledning av dirigent Rei Munakata.

Program

Madeleine Isaksson: Capsuled time (2021)
Malin Bång: Split Rudder (2011)
Johan Svensson: Morendo (2022)
Mikael Edlund: Trio Sol (1980)
Zacharias Ehnvall: Tillfälligt krumhorn utslaget i rumtiden blommar likt frosten (2022)
Karin Rehnqvist: Musik i natten (2021)

Norrbotten NEO är en av de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare och är därför en viktig del i utvecklingen av den samtida musiken. Ensemblen startades av Norrbottensmusiken 2007 och har formats till en unik ensemble som med känslig radar utforskar sin musikaliska samtid i många olika sammanhang, där inte minst samarbetet med tonsättare utgör en viktig del. I den här konserten får vi stifta bekantskap med några av alla de tonsättare ensemblen samarbetat med genom åren.

Madeleine Isaksson är en svensk/fransk tonsättare bosatt i Paris. Hennes musik är koncentrerad och kännetecknas av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger. Stycket Capsuled time kan betraktas som ett klangstycke där slagverket har en framträdande roll, stundtals tillsammans med pianot.

Malin Bångs Split runner för soloklarinett utforskar ljuden från insidan av en basklarinett med hjälp av en mikrofon som sätts in i klarinetten. Utvecklingen av det musikaliska materialet och händelseförloppet har påverkats av Evert Taubes dramatiska berättelse om Briggen Blue Bird of Hull.

Johan Svensson är verksam inom både den akustiska och elektroniska musiken. Flera av hans verk är skrivna för en kombination av instrumentalister och elektroniska ljudkällor. Stycket Morendo är ett exempel på det, uppbyggt av ett väldigt begränsat musikaliskt material som består av flera cykliska lager med olika varaktighet. Löst inspirerad av den analoga synten (och dess arkitektur) är varje lager skapat som en ”step sequencer” som börjar om så snart den nått sin slutpunkt.

Mikael Edlunds Trio Sol komponerades redan 1980 på beställning av Rikskonserter. Stycket är tillägnat ”alla som röstade nej och till dem som kommer att göra det” och syftar på den svenska kärnkraftsomröstningen, som var aktuell då. Mikael Edlund, som en gång startade sin karriär som rock- och jazzmusiker på 1960-talet, är känd för att komponera långsamt, vilket märks i hans sparsmakade stil där varje detalj är exakt och subtilt utmejslad.

Zacharias Ehnvall arbetar i huvudsak som tonsättare men också ständigt med att förbättra sig som artist på orgel, driven av en djup kärlek till improvisationen. 2019 tog han sin magisterexamen i komposition för professor Karin Rehnqvist. Hans konstnärliga estetik bygger på bland annat på hans djupa kunskap om ljud, förvärvad genom år av orgelerfarenhet och intresset för tidig musik. I stycket Tillfälligt krumhorn utslaget i rumtid blommar likt frosten utgår han från tre anslag som han utvecklar och förbinder.

Karin Rehnqvist har blivit känd både i Sverige och utomlands för sin musik och hon är numera en av de mest spelade svenska tonsättarna på den internationella scenen. Stycket Musik i natten komponerade hon under Coronapandemin – en svår tid som påverkade oss djupt och gjorde våra sinnen vidöppna och känsliga. Ur mörka och varma klanger artikulerar melodierna sig fram, bildar en slags hymn som öppnar ett fönster mot ljuset.

Rei Munakata

Rei Munakata är dirigent och tonsättare. Dessutom en passionerad lärare som leder workshops för instrumentalister och tonsättare och undervisar i kammarmusik på universitet och konservatorier. Han är en av grundarna och ledande dirigent för Curious Chamber Players – CCP – en grupp som sedan starten 2003 har uruppfört åtskilliga verk och samarbetat med en mängd kompositörer och musiker, i Sverige såväl som i övriga Europa.

Rei Munakata är också dirigent för Ensemble Mimitabu Gothenburg och har dirigerat Esbjerg Ensemble, Ensemble Mosaik Berlin, Ensemble Aleph Paris, Oslo Sinfonietta, Kammarensemble Neue Musik Berlin och många fler genom åren. Han dirigerade också den svenska premiären av Salvatore Sciarrinos Luci mie tradrici på Göteborgsoperan tillsammans med Gageego! Gothenburg, som på liknande sätt som CCP ligger i framkanten för utforskandet av nya och experimentella musikaliska idéer.