Norrbotten NEO

New Sweden

Dirigent: Petter Sundkvist

PROGRAM

Mikael Edlund: Red Box Essay (uruppförande) *
Jenny Hettne: As they flutter about (uruppförande) *
Ylva Fred
: Come back soon (uruppförande) *
Adrian KnightDead in the Water (2014)
Jan Sandström: Nostalghia (uruppförande) *

* Beställningsverk av Norrbotten NEO (med reservation för ändringar) 

Under rubriken New Sweden utforskar Norrbotten NEO vår tids musikaliska strömningar. Vid den här konserten får musik av fyra av Sveriges mest profilerade tonsättare möta sin publik för allra första gången: Mikael Edlund, Jenny HettneYlva Fred och Jan Sandström. Dessutom en svensk premiär av Adrian Knights stycke Dead in the Water från 2014.

Mikael Edlund startade sin karriär som rock- och jazzmusiker på 1960-talet. Men han ville mer och började studera komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för Ingvar Lidholm och Arne Mellnäs. Han har sagt att ”mycket av den nya musiken är enbart intellektuell lek, jag vill komponera för hjärtat, eller kanske snarare för magen”. Mikael Edlund är känd för att komponera långsamt, vilket märks i hans sparsmakade stil där varje detalj är exakt och subtilt utmejslad.

Jenny Hettne arbetar innovativt och gärna i nära samarbete med musiker där hon utforskar musikens klangliga möjligheter. Hon komponerar för såväl orkester som mindre besättningar, ibland i kombination med elektronik. Hennes akustiska musik är starkt influerad av elektroakustisk musik och vice versa.

Stycket As they flutter about för basklarinett och elektronik är komponerat i nära samarbete med och tillägnat Norrbotten NEO:s klarinettist Robert Ek. Musiken startar i basklarinettens djupaste register, i ett statiskt ljudlandskap av knappt skönjbara variationer, lätt böljande eller försiktigt skorrande. I styckets andra del expanderar rörelserna; vibrerar, fladdrar och skimrar. Solisten och den elektroniska stämman fungerar som en duo där de ibland byter funktion med varandra: speciella tekniker på instrumentet skapar en närmast elektronisk klang medan obearbetade klarinettinspelningar hörs i den elektroniska stämman.

Ylva Fred är internationellt verksam, men baserad i Sverige. Hennes musik är fylld av symbolik, humor och nostalgi. Syftet är, säger hon själv, att beskriva tillstånd eller sagor med en antydan av klassisk svensk diskbänksrealism. Hennes konstnärskap omfattar även musik för film, teater, dans och andra sammanhang.

Verket Come back soon, ser hon som en hälsning liknande de som brukar stå skrivet vid utgången på en lunchrestaurang. En hälsning som bär på en vardaglighet som hon gärna dras till, av samma slag som uttryck som ”have a nice day” eller en smiley. Come back soon formas till en hälsning från henne till Norrbotten NEO, vars framtid i skrivande stund ser eller såg osäker ut. Detta gestaltar hon tydligt genom ett väldigt modulerande i musiken och med ett avslut precis på gränsen med uppmaningen kom snart tillbaka.

Adrian Knight är en svensk kompositör och multiinstrumentalist som bor och arbetar i New York. Han studerade komposition för Pär Lindgren och Jesper Nordin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och fortsatte senare sina studier vid Yale School of Music i USA. Adrian Knight beskrivs som en outtröttlig experimentalist vars kompositioner och inspelningar trotsar alla kategoriseringar och hans musik har vid det här laget presenterats över hela världen.

Stycket Dead in the Water från 2014, som här får sin svenska premiär, komponerades för den amerikanska flöjtisten och performanceartisten Margaret Lancaster. Det förinspelade elektroniska spåret består av samplingar inspelade av henne. Adrian Knight vill att stycket ska framkalla känslan av stillastående genom att vi genom musiken färdas längs en slingrande stig där vi emellanåt tror oss ha hittat den rätta vägen, kanske ut ur en labyrint, bara för att upptäcka att vi inte gjort det. Kanske lite som att dansa vals i fel takt.

Jan Sandström är en av våra internationellt mest kända tonsättare. Genom åren har han komponerat solokonserter för olika instrument, orkesterstycken, vokalmusik med orkester, operor, körsånger och kammarmusik. 2016 vann han en Guldbagge för bästa originalmusik till filmen Sophelikoptern. Sedan 1989 är Jan Sandström professor i musikalisk gestaltning vid Luleå Tekniska Universitet.

Hans tredje pianokonsert har fått titeln Nostalghia. Stycket är skrivet 2021 och tillägnat Norrbotten NEO:s pianist Mårten Landström med omgivande ensemble. Verket bygger på pianostycket Campane in Campi Aperti (Klockor i öppna landskap) som Sandström komponerade i Paris 1984. Nostalghia syftar på tonsättarens tillbakablickande på, och kanske längtan till, den modernistiska perioden i Paris då världen låg öppen.