Norrbotten NEO

New Sweden

Dirigent: Petter Sundkvist

PROGRAM

Jan Sandström: Nostalghia (uruppförande) *
Mikael Edlund: Red Box Essay (uruppförande) *
Ylva Fred: tba (uruppförande) *
Jenny Hettne: tba (uruppförande) *

* Beställningsverk av Norrbotten NEO (med reservation för ändringar)

Under rubriken New Sweden utforskar Norrbotten NEO vår tids musikaliska strömningar. Vid den här konserten får musik av fyra av Sveriges mest profilerade tonsättare möta sin publik för första gången: Jan Sandström, Mikael Edlund, Ylva Fred och Jenny Hettne.

Under rubriken New Sweden utfors-kar Norrbotten NEO vår tids musikaliska strömningar

Nostalghia har Jan Sandström kallat sin nya pianokonsert, som är hans tredje. Den är skriven 2021 och tillägnad Norrbotten NEOs pianist Mårten Landström med omgivande ensemble. Verket bygger på pianostycket Campane in Campi Aperti (Klockor i öppna landskap) som Sandström komponerade i Paris 1984. Nostalghia syftar på tonsättarens tillbakablickande på, och kanske längtan till, den modernistiska perioden i Paris, då världen låg öppen.

Mikael Edlund startade sin karriär som rock- och jazzmusiker på 1960-talet. Men han ville mer och började studera komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för Ingvar Lidholm och Arne Mellnäs. Han har sagt att ”mycket av den nya musiken är enbart intellektuell lek, jag vill komponera för hjärtat, eller kanske snarare för magen”. Mikael Edlund är känd för att komponera långsamt, vilket märks i hans sparsmakade stil där varje detalj är exakt och subtilt utmejslad.

Ylva Fred är baserad i Sverige men internationellt verksam. Hennes musik är fylld av symbolik, humor och nostalgi. Syftet är, säger hon själv, att beskriva tillstånd eller sagor med en antydan av klassisk svensk diskbänksrealism. Hennes konstnärskap omfattar även musik för film, teater, dans och andra sammanhang.

Innovativt och gärna i nära samarbete med musiker utforskar Jenny Hettne musikens klangliga möjligheter. Hon komponerar för såväl orkester som mindre besättningar, ibland i kombination med elektronik. Hennes akustiska musik är starkt influerad av elektroakustisk musik och vice versa. Till den här konserten skriver hon ett stycke för soloklarinett till Norrbotten NEOs klarinettist Robert Ek.