– Det handlar om de olika faserna i livet

 Mira Bartov är regissör för vår kyrkoopera Under en kvinnas hjärta. Bartov har tidigare regisserat flera uppmärksammade operor både i Sverige och utomlands och var under fyra år  konstnärlig ledare för Folkoperan i Stockholm. Det bådar gott inför den kommande turnén i länet där frågor som "är vi för upptagna med att förverkliga oss själva?" och "hur hittar vi mening i tillvaron?" kan få sina svar.

 

 

  – Jag kommer att fokusera mig på de olika faserna i en kvinnas liv. Det handlar om att bära frukt både i bemärkelsen havandeskap och skapande. Men också om sexualiteten och kreativiteten, säger Mira Bartov om sin kommande regi.

Naturen har givit kvinnan en roll, men hon har också givit sig själv en annan roll mitt emellan dottern och modern. Hotar dagens behov av självförverkligande artens fortlevnad?

– Idag är vi så upptagna med att förverkliga oss själva så miraklet att ge liv är inte längre lika självklart, fortsätter Mira Bartov.

Naturen har givit kvinnan en roll, men hon har också givit sig själv en annan roll mitt emellan dottern och modern

Men framför allt berättar min regi om resan från födsel till död och hur vi betraktar oss själva och livet i relation till vår dödlighet. Och hur detta förändras med tiden.

– Tiden har en framträdande roll i berättandet. Är åldrandet en fråga om förfall eller förädling? Likaså lyckans relativitet i förhållande till var i våra liv vi befinner oss. Den ständiga strävan efter balans i vår motsatsfyllda existens.

 

Våra änglar kommer snarare från jorden än himlen, från trädens rötter och alltings inre väsen. Det handlar om våra mänskliga strävanden och sökandet efter mening i tillvaron.

 

Mira Bartov och scenografen Fredrik Glahns besökte flera kyrkor i länet under vintern 2016.