KulturCrew - ett projekt som får unga i Norrbotten att växa

Nu drar Norrbottensmusiken, i samarbete med föreningen Arrangörer i Norr, igång KulturCrew i Norrbotten! KulturCrew är ett projekt som ska ge barn och unga mer kunskap, större ansvar och mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter i länet.

Åsa Danell från Norrbottensmusiken kommer att leda projektet som nu är i startgroparna. Foto: Marie Lundgren.

Åsa, kan du berätta lite kort om projektet och vad ni gör just nu?

- KulturCrew vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år och går ut på att de unga får lära sig att planera och genomför kulturarrangemang, på sin skola, fritidsgård eller kulturskola. Just nu är vi på gång att sprida information om projektet, sen är det planering av utbildningsdagar där vi hoppas på att kunna få träffa våra första KulturCrew:n till våren.

- De kommuner som blir erbjudna att ansluta sig till projektet utser lokala mentorer inom sin kommun. Mentorerna rekryterar sedan ungdomar och varje crew består av 5-8 deltagare. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

Det känns som ett spännande och viktigt projekt.

- Det här projektet är viktigt på så många vis. Att stärka arrangörsledet och hitta fler vägar för samverkan med kommunerna ligger Norrbottensmusiken varmt om hjärtat. Med detta projekt når vi även hela vägen fram till, vad jag tycker, är vår viktigaste målgrupp; barn och unga. Att ge dem enkla ingångar till att börja arrangera är en bra investering, de är de som ska forma vårat framtida Norrbotten.

Tror du att projektet kommer att ändra barns inställning till kultur när de får vara med i projektet?

- Att få vara delaktig i alltifrån att välja vilka konserter som kommer till deras skola, till att se vad som händer bakom kulisserna och mötet med musikerna kommer att skapa ett större mervärde för barnen men även för de musiker som besöker oss i länet. Tänk vilket mottagande!

Det låter som att det kommer att vara identitetsstärkande projekt?

- Det kommer det verkligen att vara. Här kommer de unga få vara värdar och ambassadörer för sin kommun.

Hur ser visionen ut, drömbilden?

- Att modellen sprider sig till alla kommuner i Norrbotten och att alla skolor har sitt eget KulturCrew.

Vi hörde att projektformen spridits sig långväga?

- Precis, den här modellen kommer ursprungligen från Norge, tog ordentlig fart i Danmark sen har den spridit sig stort i Sverige och nu har de även startats upp KulturCrew i både Kina och USA. Så det är ett fantastiskt nätverk för unga arrangörer att ta del av.

- KulturCrew, ett projekt som är angeläget för hela världen där Norrbotten också sätts på kartan. Det blir spännande att få följa arbetet.

Mer om KulturCrew

KULTURCREW - ungt arrangörsskap i Norrbotten