Norrbottensmusiken

Nu söker vi lokala artister och grupper till vårt utbud för 2019

Vi på Norrbottensmusiken söker alltid lokala artister och grupper till vårt programutbud för barn och unga i länet. Har du en produktion eller en idé – tveka inte, anmäl dig till vårt Showcase (nästa går av stapeln i 27 januari 2019 men du kan redan nu anmäla intresse)! 

Vi håller vårt årliga Showcase i början av året där du får träffa vår jury som består av bland andra barn- och ungdomsproducenter från Norrbottensmusiken. Här har du ett perfekt tillfälle att spela upp din färdiga konsert eller testa din idé på oss.

Alla genrer är välkomna, men det är viktigt att den levande musiken har en framträdande roll och att produktionen är tänkt för publiken barn och unga (från förskola upp till gymnasium).

De konserter som blir aktuella till Norrbottensmusikens programutbud 2020 utses av samma jury som du träffar under Showcase-dagen. Du som söker ska vara bosatt eller ha anknytning till Norrbottens län.

SKICKA IN DIN ANMÄLAN REDAN IDAG till vår barn- och ungdomsproducent Åsa Danell, 0920-23 66 81,
asa.danell@norrbotten.se

_____________________________________________________________________________________________________________________

INNAN DU ANMÄLER DIG, LÄS DETTA!
Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att läsa igenom följande informationstext, detta för att du bättre ska förstå vårt upplägg av exempelvis åldersgrupper och konsertformer.

VÅRA ÅLDERSGRUPPER

Din produktion behöver inte vara anpassad för hela åldersspannet 3-18 år utan den kan istället vara anpassad till en eller flera åldersgrupper exempelvis enbart för åldrarna 3-5 år eller både 3-5 och 10-12 år.

Våra åldersgrupper är följande:

3-5 år (förskola)
6-9 år (lågstadiet)
10-12 år (mellanstadiet)
13-15 år (högstadiet)
16-18 år (gymnasiet) 

OLIKA TYPER AV KONSERTFORMER

Våra barn- och ungdomsproduktioner visas till största delen i skolorna runt om i länet men i vissa fall förekommer även familjeföreställningar och offentliga konserter, se nedan för mer information. I anmälan behöver du inte ange vilken konsertform/-er som passar din produktion utan det blir aktuellt om produktionen blir uttagen till att medverka i kommande programutbud 2019. Dock kan det vara bra att känna till våra konsertformer och ha dem i bakhuvudet vid utformningen av din produktion och vid Showcasedagen.

Skolkonserter
Föreställningar som visas för barn och lärare på förskolor och skolor, vanligtvis under lektionstid.

Familjeföreställning
Familjeföreställningen är en offentlig konsert för barn och vuxna som oftast ges dagtid lördag-söndag.

Offentliga konserter
De offentliga konserterna är öppna för allmänheten och riktar sig främst mot vuxna eller gymnasieelever. Vanligtvis är konserten förlagd under kvällstid.

ATT TÄNKA PÅ

Norrbottensmusiken står för ljud och ljus samt eventuell backline, därför är det viktigt att du meddelar de tekniska förutsättningarna och eventuella andra önskemål så noggrant som möjligt för att underlätta förarbetet. Skulle du behöva hjälp med detta så tveka inte att kontakta oss.

RESESTÖD

För er som har resekostnader i samband med Showcase, så finns det möjlighet att ansöka om stöd för utgifterna i anmälan.

KONTAKT

Efter att anmälningstiden för Showcase passerat kommer det att sammanställas ett spelschema som sedan skickas ut till alla anmälda. Har vi frågor rörande din anmälan eller produktion hör vi av oss antingen via mail eller per telefon. Har du frågor eller funderingar gällande din anmälan eller deltagande går det bra att kontakta vår barn- och ungdomsproducent Åsa Danell, 0920-23 66 81, asa.danell@norrbotten.se

Hoppas vi ses under Showcase!