Ny kulturskolesamordnare på plats

Länge har det saknats en samordnare för kulturutövande för länets barn och unga. Nu har en sådan tjänst tillsatts. Vi på Norrbottensmusiken säger välkommen till Åsa Lundmark – länets nya kulturskolesamordnare.

Med stöd av Arvsfonden har Norrbottensmusiken tillsammans med Kulturskolerådet, Region Norrbotten och länets kommuner precis startat ett treårigt projekt som ska öka tillgången till kulturutövande för länets barn och unga. Åsa Lundmark har fått uppdraget att samordna länets kulturskolor och initiativ från kommuner och föreningsliv.

- Det ska inte spela någon roll var i Norrbotten du bor, du ska ha möjlighet till att utöva kultur i din hemkommun. Det ska vi jobba för! säger Åsa Lundmark