Songlines - ett musikaliskt intergrationsprojekt!

Norrbottensmusiken är glada över att vara en del av Songlines, ett musikaliskt integrationsprojekt som vill ge alla unga möjligheten att få uttrycka sig med kultur och musik - och genom musiken skapa nya möten, och ge plats för nya uttryck.

Songlines är ett treårigt arvsfondsprojekt – av och med unga på flykt – som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Projektet syftar till att öka integrationen genom att ge alla barn och unga möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. När den värdsberömda singer-songwritern Sting fick Polarpriset 2017 valde han att donera hela prissumman till Songlines.

Runt om i landet sjuder det av verksamheter som på olika sätt bygger på Songlines metod "Av och med". Man arbetar med mötesplatser, uppsökande verksamhet och kulturella och musikaliska utbyten mellan professionella musiker och unga.

Norrbottensmusiken har sedan projektets start 2017 stöttat Songlines genom organisationen Jeunesses Musicales Sverige (JMS). I november 2019 är det premiär för Norrbottensmusikens och Songlines samproduktion Drömmen, en hiphopföreställning om plats, identitet och drömmar om ett bättre liv,  ett musikaliskt möte mellan Piteå-rapparen Kalle Gracias, svensk-afghanske Luleå-rapparen Mones Afshar och dansare från DANSA Gymnasial Estetisk spetsutbildning i dans i Piteå.

Om Songlines

Det treåriga projektet startade i januari 2017 med finansiering från Arvsfonden. Songlines är ett samarbetsprojekt mellan KulturUngdom, dokumentärfilmaren Helena Isaksson Baeck, Jeunesses Musicales Sverige (JMS) och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).

Läs mer om Songlines olika projekt på deras hemsida: www.songlines.se

För mer information, kontakta gärna:
Åsa Danell, producent Songlines/Norrbottensmusiken, 0920-23 66 81, asa.danell@norrbotten.se
Julia Sandwall, nationell samordnare, Songlines, 073-505 38 34, julia.sandwall@songlines.se