Kulturplan

Avdelningen för Regional utveckling och Kultur har det samlade ansvaret för Region Norrbottens insatser inom kulturområdet. Organisatoriskt tillhör Norrbottensmusiken enheten Kultur och utbildning inom avdelningen Regional utveckling och vi arbetar med kultur utifrån ett länsperspektiv.

Norrbottens kulturplan; Kulturplan för Norrbotten och dess kompetteringar har uppmärksammats i många olika sammanhang och är ett viktigt verktyg för vår gemensamma utveckling av Norrbottens kulturliv. Kulturplanen är ett arbete i enlighet med den statliga kultursamverkansmodellen och föregås av ett antal dialoger med länets kommuner, konstområden och fokusområden såsom barn och unga, nationella minoriteter och urfolk, kultur och hälsa med flera.