Hur låter den arktiska pulsen?

Hur låter den arktiska pulsen? Det ska vårt kulturarvsprojekt Arctic Pulse utreda.

Under 2019 till 2021 driver Norrbottensmusiken ett omfattande Interreg/EU-projekt tillsammans med Kultur i Troms i Nord-Norge och Uleåborgs kommun i Finland. Projektet ska öka utbytet av musikproduktioner på hela Nordkalotten och synliggöra regionens musikutbud i besöksnäringen. På Norrbottensmusiken leds projektet av Peter Hauptmann.

 

Mer om projektet hittar du på: www.arcticpulse.eu