Körcentrum NORD går in i sitt andra verksamhetsår

Det blev ett intensivt första år för nystartade Körcentrum Nord och projektledaren Susanna Lindmark. Körcentrum NORD – som har ekonomiskt stöd av Region Norrbotten och Statens Kulturråd – stöttar, stärker och utvecklar körlivet i Norrbotten genom att skapa evenemang, erbjuda kompetensutveckling, sprida metodik och forskning och bistå med konsultation. Helt enkelt en plattform som stimulerar och utvecklar körlivet på många olika sätt och tillvaratar och belyser körsångens hälsofrämjande aspekter. Verksamheten bygger på samverkan och samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Under sitt första verksamhetsår har Körcentrum NORD bland annat startat och turnerat med Music Teachers Choir, en kör för den som leder kör, jobbar som musiklärare eller kyrkomusiker och som där får ladda sina egna batterier genom att själva sjunga i kör. På köpet får de också prova nya metoder som de sedan kan använda i sina egna körer. I samarbete med Norrbottensmusikens projekt Arctic Pulse reste Music Teachers Choir bland annat på turné till Nordnorge och gav konserter i augusti 2022 – då hade de bland annat med sig nyskriven musik av Jan Sandström, beställd av Körcentrum NORD.

Körcentrum NORD deltar också i det landsomfattande projektet Sjungande barn som drivs av Kungliga Musikaliska Akademien. I det sammanhanget arrangerades en uppskattad inspirationsdag i oktober, som samlade musiklärare från hela regionen till föreläsningar och praktiska övningar. Inför detta, och som en del av projektet Sjungande barn, hade Körcentrum NORD beställt nyskriven musik för barnkör av Anna Cederberg-Orreteg och Magdalena Norén, som instuderades och skickades med till barnkörer i Norrbotten.

Finalen på första verksamhetsåret, som också ägnats åt kontaktskapande och samverkan i bred bemärkelse, var den stora körfestivalen TILLSAMMANS i Piteå i maj 2023.

Under sitt andra verksamhetsår kommer Körcentrum NORD bland annat att erbjuda sceniska workshops för länets körer, starta utvecklingsråd med alla aktörer inom musikutbildningskedjan – allt från kommunala musik- och kulturskolor till Musikhögskolan – rekrytera och sätta samman ett referensråd bestående av aktörer inom körlivet från hela länet och på djupet inventera vilka behov av fortbildning körerna önskar sig. Annat som är på gång är kompositionsworkshops med musikstudenter för att skapa musik för nya röster och ett ledarskapsprogram för att stimulera unga att bli körledare.