Om Oss

Vårt uppdrag och verksamhet

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att leverera professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Det gör vi i samarbete med 
* institutioner
* kommuner
* skolor
* föreningar
* enskilda och övriga aktörer i länet 

Vi erbjuder scenkonst av hög kvalitet med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. 

Norrbottensmusiken ska dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Länets kommuner och arrangörer är viktiga samarbetspartners.

Skolföreställningar sprids till varje kommun och når ca 19 000 barn och unga per år

 

Verksamheten för barn och ungdom är stor. Skolföreställningar sprids till varje kommun och når ca 19  000 barn och unga per år. 
Tillväxten av unga musiker och sångare främjas genom de pedagogiska och konstnärliga verksamheterna: Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och vokalensemblen Arctic Light.

Vi fortsätter utveckla vår samverkan med musik- och kulturskolorna liksom med musikutbildningarna vid Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå.


Länets kulturskolerektorer samlades hos oss i maj 2018.

Norrbottensmusiken genomför en mängd aktiviteter tillsammans med högre musikutbildningar. Genom möten med våra professionella musiker och ensembler ges kompositions- och musikstudenter utvecklingsmöjligheter som är till nytta för musiklivet i hela Sverige. Vår egen ensemble Norrbotten Big Band arbetar återkommande med kompositions- och dirigentstudenter vid såväl Musikhögskolan i Piteå som Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Musikerstudenter vid Musikhögskolan i Piteå gör årligen en praktikturné inom Norrbottensmusikens utbud och för både Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola genomförs årligen ett antal workshops.

I NORRBOTTENSMUSIKEN INGÅR:

  • Norrbotten Big Band
  • Norrbottens Kammarorkester
  • Piteå Kammaropera med Kyrkoopera

KONSTNÄRLIG OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA:

  • Norrbottens Ungdomssymfoniker (NUS)
  • Arctic Youth Jazz Orchestra (AYJO)
  • Vokalensemblen Arctic Light
  • Workshops vid skolföreställningar
  • Stöd till kulturskolorna
  • Stöd till folkmusik för unga