Music Teachers Big Band

Musiklärare och storbandsmusiker spelar tillsammans

Sedan 13 år tillbaka samlas musiklärare från Norrbottens län för att spela och ha workshops med musikerna i Norrbotten Big Band. Dessa möten brukar ske vartannat år och över en helg på olika orter i Norrbotten. Varje gång bjuder man in en inspirerande musiker och person som ger workshops och leder den offentliga konsert som brukar avsluta varje träff.

Trumpetaren Frank Brodahl, och amerikanske musikern och kompositören Tim Hagans, har tidigare varit inspiratörer. 2017 var det norske trumpetaren Ole Jørn Myklebust.